Právo (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PrF:MP301Z Národní hospodářství - seminář • 100 %
PrF:MP301ZK Národní hospodářství • 100 %
PrF:MP310Z Ústavní právo II - seminář • 100 %
PrF:MP310ZK Ústavní právo II • 100 %
PrF:MP311Z Občanské právo II • 100 %
PrF:MP313K Úvod do studia veřejné správy • 100 %
PrF:MP221K Právní informatika • 80 %
PrF:MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky • 80 %
PrF:MP222K Akademické psaní • 60 %
PrF:MP102ZK Sociologie práva • 20 %
PrF:MP113ZK Teorie práva I • 20 %
PrF:MVV235K Traditional Knowledge and Folklore in Intellectual Property • 20 %
PrF:MVV296K Interactive Entertainment Law • 20 %
PrF:MVV313K Local Self-Government in Poland • 20 %
PrF:MV315K Dějiny soukromého práva • 20 %
PrF:NP303ZK Politologické aspekty veřejné správy • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 20 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 20 %
4. semestr
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I • 55 %
PrF:MP506Z Obchodní právo II • 50 %
PrF:MP502Z Pracovní právo II - seminář • 45 %
PrF:MP502ZK Pracovní právo II • 41 %
PrF:MP310ZK Ústavní právo II • 32 %
PrF:MP405Z Obchodní právo I • 32 %
PrF:MP415Z Ekonomické základy práva - seminář • 32 %
PrF:MP415ZK Ekonomické základy práva • 32 %
PrF:MP510Z Civilní právo procesní II - seminář • 32 %
PrF:MP313K Úvod do studia veřejné správy • 27 %
PrF:MP404Z Pracovní právo I • 27 %
PrF:MP410Z Občanské právo III - cvičení • 27 %
PrF:MP413Z Civilní právo procesní I • 27 %
PrF:MP409ZK Jazyk I.4. - angličtina pro právníky • 23 %
PrF:MP410ZK Občanské právo III • 23 %
PrF:MP510ZK Civilní právo procesní II • 23 %
PrF:MP511Z Právo duševního vlastnictví - cvičení • 18 %
PrF:MP222K Akademické psaní • 14 %
PrF:MP301ZK Národní hospodářství • 14 %
PrF:MP417Z Dějiny právního myšlení - seminář • 14 %
PrF:MP509Z Rodinné právo - seminář • 14 %
PrF:MP509ZK Rodinné právo • 14 %
PrF:MP511ZK Právo duševního vlastnictví • 14 %
3. ročník
5. semestr
PrF:MP502Z Pracovní právo II - seminář • 96 %
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I • 96 %
PrF:MP506Z Obchodní právo II • 96 %
PrF:MP502ZK Pracovní právo II • 94 %
PrF:MP510Z Civilní právo procesní II - seminář • 93 %
PrF:MP511Z Právo duševního vlastnictví - cvičení • 92 %
PrF:MP510ZK Civilní právo procesní II • 91 %
PrF:MP509Z Rodinné právo - seminář • 90 %
PrF:MP509ZK Rodinné právo • 90 %
PrF:MP511ZK Právo duševního vlastnictví • 89 %
PrF:EL027 Erasmus - přihlášky • 17 %
6. semestr
PrF:MP604Z Obchodní právo III - seminář • 96 %
PrF:MP605Z Trestní právo I • 96 %
PrF:MP615Z Správní právo I • 96 %
PrF:MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení • 95 %
PrF:MP614Z Exekuční a insolvenční právo - seminář • 90 %
PrF:MP601ZK Mezinárodní právo soukromé II • 87 %
PrF:MP614ZK Exekuční a insolvenční právo • 87 %
PrF:MP604ZK Obchodní právo III • 86 %
PrF:MP609Z Právo Evropské unie I • 85 %
PrF:MPP10 Odborná praxe I – Advokacie • 15 %
PrF:MPP20 Odborná praxe II – Advokacie • 14 %
PrF:BVV11K Evropské finanční právo • 13 %
4. ročník
7. semestr
PrF:MP703Z Trestní právo II • 97 %
PrF:MP701Z Správní právo procesní - seminář • 96 %
PrF:MP719Z Správní právo II • 96 %
PrF:MP702Z Finanční právo I • 95 %
PrF:MP701ZK Správní právo procesní • 94 %
PrF:MP724Z Právo mezinárodního obchodu - cvičení • 93 %
PrF:MP726ZK Právo Evropské unie II • 93 %
PrF:MP724ZK Právo mezinárodního obchodu • 90 %
PrF:MP726Z Právo Evropské unie II - seminář • 82 %
PrF:MP705Z Pozemkové právo - seminář • 78 %
PrF:MP705ZK Pozemkové právo • 75 %
PrF:MPP20 Odborná praxe II – Advokacie • 19 %
PrF:MPP10 Odborná praxe I – Advokacie • 12 %
8. semestr
PrF:MP811Z Správní právo III - seminář • 95 %
PrF:MP802Z Finanční právo II • 94 %
PrF:MP803Z Mezinárodní právo veřejné I • 94 %
PrF:MP811ZK Správní právo III • 94 %
PrF:MP804Z Trestní právo III - seminář • 93 %
PrF:MP805Z Právo životního prostředí I • 93 %
PrF:MP804ZK Trestní právo III • 91 %
PrF:MP810Z Lidská práva a soudnictví - seminář • 91 %
PrF:MP810ZK Lidská práva a soudnictví • 91 %
PrF:MP801Z Právo sociálního zabezpečení - seminář • 88 %
PrF:MP801ZK Právo sociálního zabezpečení • 87 %
PrF:MP1003K Diplomový seminář - projekt • 51 %
PrF:MPP30 Odborná praxe III – Advokacie • 13 %
5. ročník
9. semestr
PrF:MP904Z Právo životního prostředí II - seminář • 94 %
PrF:MP904ZK Právo životního prostředí II • 93 %
PrF:MP905ZK Mezinárodní právo veřejné II • 93 %
PrF:MP929Z Finanční právo III - seminář • 93 %
PrF:MP929ZK Finanční právo III • 93 %
PrF:MP903 Právní interpretace a argumentace • 92 %
PrF:MP905Z Mezinárodní právo veřejné II - seminář • 91 %
PrF:MP911Z Právo cenných papírů - cvičení • 90 %
PrF:MP911ZK Právo cenných papírů • 90 %
PrF:MP1003K Diplomový seminář - projekt • 80 %
PrF:MP903K Právní interpretace a argumentace - morální problémy v právu • 45 %
PrF:MP930K Právní interpretace a argumentace - právní argumentace v profesní etice právníků • 30 %
PrF:MP909K Právní interpretace a argumentace - metodologické problémy právní praxe • 18 %
PrF:MPP40 Odborná praxe IV – Advokacie • 15 %
PrF:MV939K Soudní lékařství pro právníky • 12 %
PrF:MPP30 Odborná praxe III – Advokacie • 11 %
10. semestr
PrF:MP1006Z Diplomová práce • 91 %
PrF:MP1004K Diplomový seminář • 85 %
PrF:MP1008 Občanské právo - předstátnicové soustředění • 66 %
PrF:MP1003K Diplomový seminář - projekt • 13 %
PrF:MPP40 Odborná praxe IV – Advokacie • 12 %

Údaje byly předpočítány: 1. 10. 2022 11:39

Všechny obory fakulty