Jak byly údaje získány.

Sociální práce (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPR812 Projektování institucí sociální práce • 95 %
FSS:SPR811 Úvod do poskytování supervize • 93 %
FSS:SPR813 Aplikace poradenství při práci s handicapem • 70 %
FSS:SPR815 Metody v sociální práci - makro • 25 %
2. semestr
FSS:SPR898 Metodologie diplomové práce • 86 %
FSS:SPR812 Projektování institucí sociální práce • 68 %
FSS:SPR811 Úvod do poskytování supervize • 64 %
FSS:SPR814 Sociální práce s mládeží • 50 %
FSS:SPR813 Aplikace poradenství při práci s handicapem • 36 %
FSS:VPL816 Programy sociálniho rozvoje organizací • 32 %
FSS:SPR815 Metody v sociální práci - makro • 27 %
FSS:SPR822 Odborná praxe a supervize • 23 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPR899 Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) • 86 %
FSS:SPR822 Odborná praxe a supervize • 74 %
FSS:SPR814 Sociální práce s mládeží • 63 %
FSS:SPR898 Metodologie diplomové práce • 51 %
FSS:VPL816 Programy sociálniho rozvoje organizací • 20 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 17 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
4. semestr
FSS:SPR800 Diplomový seminář • 71 %
FSS:SPRS300 Obhajoba diplomové práce • 55 %
FSS:SPRS301 Aplikace teorií a přístupů sociální práce • 55 %
FSS:SPR899 Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) • 47 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
FSS:SPR822 Odborná praxe a supervize • 13 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 11 %
FSS:SPR814 Sociální práce s mládeží • 11 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty