Jak byly údaje získány.

Sociologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:SOC108 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:SOC143 Sociologie bydlení • 67 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:SOC101 Úvod do sociologie • 33 %
FSS:SOC103A Proseminář k obecné sociologické teorii • 33 %
FSS:SOC107 Metody výzkumu v sociologii • 33 %
FSS:SOC132 Rodina a společnost • 33 %
FSS:SOC259 Četba z klasické sociologie • 33 %
FSS:SOC284 Sociální gerontologie • 33 %
PdF:NJ_A104 Němčina pro začátečníky 4 • 33 %
FSpS:P937 Tělesná výchova - Nordic walking • 33 %
4. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 50 %
FSS:SOC0103 Sociology of Communism • 50 %
FSS:SOC107 Metody výzkumu v sociologii • 50 %
FSS:SOC132 Rodina a společnost • 50 %
FSS:SOC172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 50 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 50 %
2. ročník
5. semestr
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 25 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 25 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 25 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 25 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 25 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 25 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 25 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 25 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 25 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 25 %
FSS:SOC108 Statistická analýza dat • 25 %
FSS:SOC243A Projekt k bakalářské práci • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 25 %
6. semestr
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 50 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 50 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 50 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 25 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 25 %
FSS:SOCS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:SOC243 Seminář k bakalářské práci • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty