Jak byly údaje získány.

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
FSS:ENS110 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 50 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 50 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 50 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 50 %
FSS:ENS289 Food, sustainability and alternative food networks • 50 %
FSS:ENS295 Seminář ke kritické ekonomii • 50 %
FSS:ENS299 Základní texty environmentalistiky • 50 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 50 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 50 %
PdF:SOP603 Artefiletika • 50 %
FSpS:P925 Tělesná výchova - Sporty v přírodě • 50 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 50 %
6. semestr
FSS:ENS111 Seminář k bakalářské práci II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty