Jak byly údaje získány.

Fyzika kondenzovaných látek (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2 • 100 %
PřF:F8740K Diplomová práce 2 • 100 %
PřF:F9800 Fyzika kondenzovaných látek II • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 100 %
2. semestr
PřF:F4012 Fyzika, filozofie a myšlení 2 • 100 %
PřF:F8450 Fyzika nízkých teplot • 100 %
PřF:F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2 • 100 %
PřF:F8740K Diplomová práce 2 • 100 %
PřF:F9800 Fyzika kondenzovaných látek II • 100 %
2. ročník
3. semestr
PřF:FA800 Fyzika kondenzovaných látek III • 100 %
PřF:F9210 Moderní experimentální metody B • 100 %
PřF:F9451 Diplomový seminář • 100 %
PřF:F9740K Diplomová práce 3 • 100 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 50 %
PřF:F6530 Spektroskopické metody • 50 %
PřF:F6710 Seminář ÚFE • 50 %
PřF:F7700K Odborná praxe z fyziky • 50 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 50 %
FI:IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov • 50 %
4. semestr
PřF:FA462 Diplomový seminář • 100 %
PřF:FA740K Diplomová práce 4 • 75 %
PřF:FSM01 Státní zkouška Mg, Fyzika • 50 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 50 %
PřF:F7700K Odborná praxe z fyziky • 50 %
PřF:FA332 Repetitorium fyziky 2 • 25 %
PřF:F6150 Pokročilé numerické metody • 25 %
PřF:F6710 Seminář ÚFE • 25 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 25 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty