Chemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:PG_PREZ_MU Dílna prezentace • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 100 %
PřF:C5865 Chemie na střední škole • 100 %
PřF:C7655 Praktikum středoškolské chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C8705 Repetitorium středoškolské chemie 1 • 100 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 100 %
PřF:MUC25 Geometrie prostoru na SŠ • 100 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 100 %
PřF:MUC71 Informační technologie ve středoškolské matematice • 100 %
PřF:XS150 Pedagogická psychologie • 100 %
PřF:XS152 Pedagogická komunikace • 100 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 100 %
4. semestr
PřF:C6830 Radioekologie • 100 %
PřF:C7650 Školní pokusy 1 • 100 %
PřF:C8706 Repetitorium středoškolské chemie 2 • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 100 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:MUC42 Seminář z kombinatoriky • 100 %
PřF:MUC62 Teorie množin • 100 %
PřF:MUC83 Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky • 100 %
PřF:MUC91 Historie matematiky 1 • 100 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 100 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 50 %
PřF:C4182 Biochemie II • 50 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 50 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 50 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 50 %
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 25 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 25 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 25 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 25 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 25 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 25 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 25 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 25 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 25 %
PřF:C8880 Vybrané metody analýzy pevných látek • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 25 %
6. semestr
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 90 %
PřF:CZBCH Státní závěrečná bakalářská zkouška z chemie • 85 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 55 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 55 %
PřF:C4182 Biochemie II • 35 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 35 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 35 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 25 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 25 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 15 %

Údaje byly předpočítány: 26. 11. 2022 11:34

Všechny obory fakulty