Jak byly údaje získány.

Geologické vědy (doktorské kombinované)

1. ročník
5. semestr
PřF:GB001 Geologický seminář • 100 %
PřF:GD561 Disertační práce 6 • 100 %
PřF:GD621 Odborná publikace k disertační práci • 100 %
PřF:XD108 Dokončení disertační práce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty