Nanotechnologie - aplikovaná fyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:F3390 Výroba mikro a nanostruktur • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F3380 Analytické metody v nanotechnologiích • 100 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 100 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 100 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 100 %
PřF:F5180 Měřicí technika • 83 %
PřF:F5601E Bakalářská práce 1 • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
PřF:C7080 Lasery v analytické chemii • 17 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 17 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 17 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 17 %
PřF:F5060 Atomová a molekulová spektroskopie • 17 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 17 %
PřF:F5601K Bakalářská práce 1 • 17 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 17 %
PřF:F6710 Seminář ÚFE • 17 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 17 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
6. semestr
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 100 %
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 100 %
PřF:FSB08 Státní zkouška Bc, Nanotechnologie • 83 %
PřF:F1050N Termika a molekulová fyzika pro nanotechnology • 83 %
PřF:F6250E Bakalářská práce 2 • 83 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 83 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 67 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 33 %
PřF:F5601E Bakalářská práce 1 • 33 %
PřF:F6050 Pokročilá kvantová mechanika • 17 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 17 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 17 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 17 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty