Jak byly údaje získány.

Genomika a proteomika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:CG050 Diplomová práce III • 100 %
PřF:CG300 Oborový seminář BGP III • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 83 %
PřF:C7490 Molekulární diagnostika vrozených poruch • 33 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 33 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 17 %
PřF:BI7420 Moderní metody pro analýzu genomu • 17 %
PřF:BI9911 Časopisový klub imunologie I • 17 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 17 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 17 %
PřF:C4865 Objevte vědu 1 - vědecké poznání a myšlení • 17 %
PřF:C7870 Biometrika • 17 %
PřF:C8160 Enzymologie • 17 %
PřF:C8170 Enzymologie - seminář • 17 %
PřF:JRP01 Ruština pro přírodovědce 1 • 17 %
4. semestr
PřF:CG070 Diplomová práce IV • 100 %
PřF:CG400 Oborový seminář BGP IV • 100 %
PřF:CZMGP Státní závěrečna magisterská zkouška z oboru Genomika a proteomika • 83 %
PřF:C9950 Seminář oddělení FGP • 50 %
PřF:C4867 Objevte vědu 2 - věda a společnost • 17 %
PřF:C9041 Struktura a funkce eukaryotických chromozomů • 17 %

Údaje byly předpočítány: 17. 7. 2021 11:36

Všechny obory fakulty