Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 86 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 86 %
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 86 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 71 %
PřF:F9888 High Energy Astrophysics • 57 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 43 %
PřF:F7514 Exoplanety • 29 %
FF:OJ204 Písma světa • 14 %
PřF:FA222 Star Clusters • 14 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 14 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 14 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 14 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 14 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 14 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 14 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 14 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 14 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 14 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 14 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 14 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 14 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 14 %
6. semestr
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc, Astrofyzika • 100 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 100 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 75 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 25 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 25 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:36

Všechny obory fakulty