Jak byly údaje získány.

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 94 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 94 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 88 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 75 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 69 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 69 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 63 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 63 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 44 %
PřF:F3400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 1 • 44 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 38 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 19 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 19 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 19 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 13 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 13 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 13 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 13 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 13 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 13 %
2. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 88 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 88 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 75 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 75 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 63 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 25 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 25 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 13 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 13 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 13 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 13 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 13 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 13 %
FSpS:P952 Tělesná výchova - Žonglování • 13 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 13 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 94 %
PřF:F1400 Programování • 75 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 75 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 50 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 50 %
PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs • 44 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 44 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 44 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 44 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 44 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 25 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 19 %
PřF:F5190 Praktická elektronika • 13 %
PřF:F5540 Proměnné hvězdy • 13 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 13 %
4. semestr
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 81 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 81 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 63 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 63 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 56 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 56 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 44 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 38 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 31 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 19 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 19 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 100 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 81 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 69 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 56 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 50 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 50 %
PřF:F1400 Programování • 38 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 38 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 38 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 31 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 25 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 13 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
6. semestr
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 56 %
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc, Astrofyzika • 50 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 50 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 50 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 44 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 44 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 38 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 31 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 31 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 31 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 25 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 19 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 19 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 13 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 13 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 13 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 13 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 13 %
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty