Jak byly údaje získány.

Astrofyzika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 100 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 93 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 73 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 60 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 53 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 40 %
PřF:F3400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 1 • 40 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 20 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
2. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 67 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 33 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 33 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 33 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 33 %
PdF:FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků • 33 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 33 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty