Astrofyzika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PřF:F1400 Programování • 100 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 100 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 100 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 100 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 100 %
PřF:F7888 Cosmotea • 100 %
4. semestr
PřF:F2100 Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F3160 Úvod do Sluneční soustavy • 100 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 100 %
PřF:F4175 Astrofotografie • 100 %
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 100 %
PřF:F5540 Proměnné hvězdy • 100 %
PřF:F7514 Exoplanety • 100 %
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 100 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 100 %
6. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty