Geologie aplikovaná a environmentální (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 100 %
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 100 %
PřF:G4021K Magmatická petrologie • 100 %
PřF:G4061K Pokročilá historická geologie • 100 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 100 %
PřF:G4141K Akademické dovednosti pro geology • 100 %
PřF:G5011K Bakalářský seminář I • 100 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 100 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 100 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 100 %
PřF:G8311 Fyzika Země a geodynamika • 100 %
6. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:GA751K Legislativa v hydrogeologii • 50 %
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce • 50 %
PřF:GS331 Geologie (SZk oboru Geologie aplikovaná a environmentální) • 50 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 50 %
PřF:G2061K Pokročilá mineralogie • 50 %
PřF:G4061K Pokročilá historická geologie • 50 %
PřF:G4141K Akademické dovednosti pro geology • 50 %
PřF:G5011K Bakalářský seminář I • 50 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 50 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 50 %
PřF:G5121 Geotektonika • 50 %
PřF:G5131 Geoarcheologie pro geology • 50 %
PřF:G6011K Bakalářský seminář II • 50 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 50 %
PřF:G7081K Regionální geologie světa • 50 %
PřF:G9421K Ochrana podzemních vod • 50 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:36

Všechny obory fakulty