Jak byly údaje získány.

Finanční a pojistná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1101 Matematická analýza I • 97 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 97 %
PřF:M1121 Diskrétní matematika • 93 %
PřF:M1111 Lineární algebra a geometrie I • 88 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 85 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 78 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 22 %
2. semestr
PřF:M2120 Finanční matematika • 90 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 85 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 82 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 62 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 56 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 36 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 36 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 26 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 90 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 90 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 74 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 42 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 26 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 26 %
PřF:M1111 Lineární algebra a geometrie I • 23 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 19 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 16 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 16 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 16 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 13 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
4. semestr
PřF:M6110 Pojistná matematika • 88 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 85 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 77 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 58 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 35 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 31 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 23 %
PřF:M4140 Vybrané partie z matematické analýzy • 19 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 15 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 15 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 12 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 83 %
PřF:M5170 Matematické programování • 83 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 (M - neučitelské obory) • 75 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 75 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 54 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 25 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 17 %
PřF:M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky • 17 %
PřF:M5180 Numerické metody II • 17 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
6. semestr
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 96 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 83 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 83 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská SZZ, neučitelská matematika • 71 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 (M - neučitelské obory) • 71 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 21 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %

Údaje byly předpočítány: 13. 7. 2019 11:18

Všechny obory fakulty