Jak byly údaje získány.

Fyzika plazmatu (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F7100 Diagnostické metody 1 • 100 %
PřF:F7241 Fyzika plazmatu 1 • 100 %
PřF:F7390 Elementární srážkové procesy v plazmatu 1 • 100 %
PřF:F7740E Diplomová práce 1 • 100 %
PřF:F7050 Kvantová elektronika - lasery a masery • 75 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:F1400 Programování • 50 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 50 %
PřF:F6300 Pokročilé praktikum z elektroniky • 50 %
PřF:F7541 Praktikum z vakuové fyziky • 50 %
PřF:JAF03 Angličtina pro fyziky III • 50 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 25 %
PřF:F7320 Mikroskopie atomové síly a další metody sondové rastrovací mikroskopie • 25 %
PřF:F7840 Elektronová mikroskopie a její aplikace při studiu pevných látek • 25 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 25 %
2. semestr
PřF:F7270 Matematické metody zpracování měření • 100 %
PřF:F8242 Fyzika plazmatu 2 • 100 %
PřF:F8542 Experimentální metody a speciální praktikum • 100 %
PřF:F8720 Praktikum z fyziky plazmatu • 100 %
PřF:F8740E Diplomová práce 2 • 100 %
PřF:JAF04 Angličtina pro fyziky IV • 75 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 75 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 25 %
PřF:F7700E Odborná praxe z fyziky • 25 %
PřF:F8450 Fyzika nízkých teplot • 25 %
PřF:JNP02 Němčina pro přírodovědce 2 • 25 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F9451 Diplomový seminář • 100 %
PřF:F9740E Diplomová práce 3 • 100 %
PřF:F7050 Kvantová elektronika - lasery a masery • 33 %
PřF:F7320 Mikroskopie atomové síly a další metody sondové rastrovací mikroskopie • 33 %
PřF:F7450 Optoelektronika • 33 %
PřF:F9180 Diagnostické metody 2 • 33 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 33 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 17 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 17 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 17 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 17 %
PřF:C9100 Biosenzory • 17 %
PřF:FB240 Fyzika plazmatu 3 • 17 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 17 %
PřF:F1222 C++ pro fyziky • 17 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 17 %
PřF:F7560 Modelování metodou Monte Carlo • 17 %
PřF:F7700E Odborná praxe z fyziky • 17 %
PřF:F9331 Repetitorium fyziky 1 • 17 %
PřF:JAF03 Angličtina pro fyziky III • 17 %
FI:VB007 Filosofie vědy I • 17 %
4. semestr
PřF:FA462 Diplomový seminář • 100 %
PřF:FA740E Diplomová práce 4 • 100 %
PřF:FSM01 Státní zkouška Mg, Fyzika • 100 %
PřF:F6710 Seminář ÚFE • 100 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 33 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 33 %
PřF:F8120 Optika tenkých vrstev • 33 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 17 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 17 %
PřF:FA332 Repetitorium fyziky 2 • 17 %
PřF:FB041 Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů • 17 %
PřF:FC510 Special topics in nanotechnology science • 17 %
PřF:F8450 Fyzika nízkých teplot • 17 %
PřF:F8542 Experimentální metody a speciální praktikum • 17 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty