Geologie pro kombinaci s archeologií (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G4141 Akademické dovednosti pro geology • 100 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 50 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 50 %
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 50 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 50 %
PřF:G5011 Bakalářský seminář I • 50 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 50 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 50 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 50 %
PřF:G9721 Petroarcheologie • 50 %
6. semestr
PřF:GA631 Aplikovaná osteologie • 100 %
PřF:GS351 Geologie (SZk oboru Geologie pro kombinaci s archeologií) • 100 %
PřF:GA231 Holocén • 50 %
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce z geologie • 50 %
PřF:G6011 Bakalářský seminář II • 50 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 50 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 11:39

Všechny obory fakulty