Geologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:GA321 Praktická hydrogeologie • 100 %
PřF:GA751 Legislativa v hydrogeologii • 100 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 100 %
PřF:G7221 Mikropaleontologie • 100 %
PřF:G7381 Horninotvorné fosilie • 100 %
PřF:G8031 Diplomová práce - současný stav problému v literatuře • 100 %
PřF:G8041 Diplomová práce II • 100 %
PřF:G8081 Sedimentologie • 100 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 100 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 100 %

Údaje byly předpočítány: 25. 6. 2022 11:39

Všechny obory fakulty