Jak byly údaje získány.

Geologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 94 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 94 %
PřF:G1061 Mineralogie • 94 %
PřF:G1101 Základy geofyziky • 94 %
PřF:G1081 Paleontologie • 89 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 72 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 33 %
PřF:G3021 Petrografie • 17 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 17 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 17 %
PřF:G5081 Geochemie • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 11 %
2. semestr
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 100 %
PřF:G5081 Geochemie • 100 %
PřF:G3021 Petrografie • 92 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 92 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 83 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 75 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 75 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 42 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 42 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 17 %
PřF:G2061 Pokročilá mineralogie • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 95 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 95 %
PřF:G5061 Ložisková geologie • 90 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 85 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 80 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 45 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 40 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 35 %
PřF:G6101 Laboratorní metody v geologii • 35 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 25 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 15 %
PřF:G9781 Základy speleologie • 15 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 15 %
4. semestr
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 100 %
PřF:G6141 Environmentální geologie • 100 %
PřF:G4221 Geovědní dokumentace území • 95 %
PřF:G5021 Regionální geologie ČR • 95 %
PřF:G5301 Matematická geologie • 42 %
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 37 %
PřF:G9351 Aplikace tenzorové algebry v geologii • 32 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 32 %
PřF:G2141 Mikroskopie minerálů a hornin • 21 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 16 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 16 %
PřF:G7251 Základy naftové geologie • 16 %
PřF:G7411 Meteority, tektity a impaktní struktury • 16 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 16 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 16 %
PřF:G8081 Sedimentologie • 16 %
PřF:G8141 Pedologie • 16 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 11 %
PřF:G6061 Pokročilá ložisková geologie • 11 %
PřF:G8191 Geologie a geochemie ropy a plynu • 11 %
PřF:G8771 Vybrané kapitoly ze sedimentologie kvartéru • 11 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G4141 Akademické dovednosti pro geology • 100 %
PřF:G5011 Bakalářský seminář I • 100 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 100 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 94 %
PřF:G5221 Elektronické zpracování geologie území • 88 %
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 75 %
PřF:GB001 Geologický seminář • 50 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 31 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 19 %
PřF:G4021 Magmatická petrologie • 19 %
PřF:G6101 Laboratorní metody v geologii • 19 %
PřF:G9631 Aktivní tektonika • 19 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 13 %
PřF:GI231 Metody vyhledávání ložisek nerostných surovin - praktická cvičení • 13 %
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 13 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 13 %
PřF:G5091 Pokročilá strukturní geologie • 13 %
PřF:G5121 Geotektonika • 13 %
PřF:G6021 Geologie Slovenska • 13 %
PřF:G7531 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza • 13 %
PřF:G7681 Přírodní skla • 13 %
PřF:G7821 Brunovistulikum • 13 %
PřF:G8461 Seismologie a seismotektonika • 13 %
PřF:G9191 Základy archeologie pro přírodovědce • 13 %
PřF:G9511 Jeskynní výplně • 13 %
PřF:G9731 Nerostné suroviny Moravy a Slezska • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
6. semestr
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce • 100 %
PřF:GS311 Geologie (SZk oboru Geologie) • 100 %
PřF:G6011 Bakalářský seminář II • 100 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 94 %
PřF:GB001 Geologický seminář • 31 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 31 %
PřF:GI001 Modern techniques in geology - invited lectures • 19 %
PřF:G2141 Mikroskopie minerálů a hornin • 19 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 19 %
PřF:GA921 Geochemie životního prostředí • 13 %
PřF:G3141 Mikroskopování k bakalářské práci • 13 %
PřF:G5021 Regionální geologie ČR • 13 %
PřF:G5031 Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci • 13 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 13 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 13 %
PřF:G7931 Legislativa v geologii • 13 %
PřF:G8121 Geologie brněnské aglomerace • 13 %
PřF:G8141 Pedologie • 13 %
PřF:G8771 Vybrané kapitoly ze sedimentologie kvartéru • 13 %
PřF:G8781 Globální ekosystémy a biotické krize v historii Země • 13 %
PřF:G9351 Aplikace tenzorové algebry v geologii • 13 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 13 %
PřF:G9521 Geochemie organických látek • 13 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty