Geologie (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 100 %
PřF:GT0F3 Mechanika hornin • 100 %
PřF:GT0F5 Zakládání staveb • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G3101K Základy zpracování geologických dat • 100 %
PřF:G7941K Předpisy v inženýrské geologii • 100 %

Údaje byly předpočítány: 30. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty