Geologie (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:GA021K Diplomový seminář IV • 100 %
PřF:GA381 Přehled vývojových teorií • 100 %
PřF:GS011 Principy geologie (SZk) • 100 %
PřF:GS041 Historická geologie (SZk) • 100 %
PřF:GS071 Magmatická a metamorfní petrologie (SZk) • 100 %
PřF:GS121 Tektonika (SZk) • 100 %
PřF:G5091K Pokročilá strukturní geologie • 100 %
PřF:G5131 Geoarcheologie pro geology • 100 %
PřF:G7931K Legislativa v geologii • 100 %
PřF:G9191 Základy archeologie pro přírodovědce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 25. 6. 2022 11:39

Všechny obory fakulty