Chemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:PG_PREZ_MU Dílna prezentace • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 100 %
PřF:C5865 Chemie na střední škole • 100 %
PřF:C7655 Praktikum středoškolské chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C8705 Repetitorium středoškolské chemie 1 • 100 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 100 %
PřF:MUC25 Geometrie prostoru na SŠ • 100 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 100 %
PřF:MUC71 Informační technologie ve středoškolské matematice • 100 %
PřF:XS150 Pedagogická psychologie • 100 %
PřF:XS152 Pedagogická komunikace • 100 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 100 %
4. semestr
PřF:C6830 Radioekologie • 100 %
PřF:C7650 Školní pokusy 1 • 100 %
PřF:C8706 Repetitorium středoškolské chemie 2 • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 100 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:MUC42 Seminář z kombinatoriky • 100 %
PřF:MUC62 Teorie množin • 100 %
PřF:MUC83 Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky • 100 %
PřF:MUC91 Historie matematiky 1 • 100 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 100 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C5160 Fyzikální chemie - praktikum • 91 %
PřF:C3181 Biochemie I • 77 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 77 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 73 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 73 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 64 %
PřF:E1220 Environmental Pollutants • 64 %
PřF:C4120 Makromolekulární chemie • 59 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 55 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 27 %
PřF:C5440 Separační metody • 27 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 23 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
PřF:C2003 Environmental chemistry • 14 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 14 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 14 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 14 %
6. semestr
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 90 %
PřF:CZBCH Státní závěrečná bakalářská zkouška z chemie • 85 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 55 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 55 %
PřF:C4182 Biochemie II • 35 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 35 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 35 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 25 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 25 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 15 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty