Fyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 50 %
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 50 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 50 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 100 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 100 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 91 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 91 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 55 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 45 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 36 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 27 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 27 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 27 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 18 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 91 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc, Fyzika • 82 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 82 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 82 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 45 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 36 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 36 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 27 %
PřF:F6150 Pokročilé numerické metody • 18 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 18 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 18 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 18 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty