Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 86 %
PřF:C5355 Analytická chemie III - seminář • 86 %
PřF:C5350 Analytická chemie III • 71 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 71 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 57 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 57 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 43 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 43 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 43 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 43 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 43 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 14 %
PřF:BI7710 Právo a státní správa v ochraně přírody • 14 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 14 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 14 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 14 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 14 %
PřF:C5060 Metody chemického výzkumu • 14 %
PřF:C7021 Separační metody A • 14 %
PřF:JFP03 Francouzština pro přírodovědce 3 • 14 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 14 %
FSpS:P945 Tělesná výchova – In-line bruslení • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 14 %
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 86 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 71 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 71 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 71 %
PřF:C2102 Výpočetní technika II • 29 %
PřF:C6300 Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
FF:PJ_04 Polština pro mírně pokročilé • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 14 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 14 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 14 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 14 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 14 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 14 %
PřF:C7075 Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně • 14 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 14 %
PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Údaje byly předpočítány: 25. 6. 2022 11:39

Všechny obory fakulty