Jak byly údaje získány.

Informační systémy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FI:IA014 Advanced Functional Programming • 100 %
FI:IV003 Algorithms and Data Structures II • 100 %
FI:MA007 Matematická logika • 100 %
FI:MA015 Graph Algorithms • 100 %
FI:PA017 Software Engineering II • 100 %
FI:PA036 Projekt z databázových systémů • 100 %
FI:PA053 Distributed Systems and Middleware • 100 %
FI:PA128 Similarity Searching in Multimedia Data • 100 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 100 %
FI:PV019 Geografické informační systémy • 100 %
FI:PV080 Information security and cryptography • 100 %
FI:PV119 Základy práva pro informatiky • 100 %
FI:PV136 Seminář k databázovým systémům • 100 %
FI:PV157 Autentizace a řízení přístupu • 100 %
3. semestr
FI:IV112 Projekt z programování paralelních aplikací • 100 %
FI:PA150 Principy operačních systémů • 100 %
FI:PB016 Umělá inteligence I • 100 %
FI:PV019 Geografické informační systémy • 100 %
FI:PV028 Applied Information Systems • 100 %
FI:PV119 Základy práva pro informatiky • 100 %
FI:VV063 Hygiena práce s počítačem • 100 %
2. ročník
4. semestr
FI:PV211 Introduction to Information Retrieval • 100 %
FI:IA011 Sémantiky programovacích jazyků • 50 %
FI:IB109 Návrh a implementace paralelních systémů • 50 %
FI:MV011 Statistika I • 50 %
FI:PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations • 50 %
FI:PA128 Similarity Searching in Multimedia Data • 50 %
FI:PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics • 50 %
FI:PV165 Procesní řízení • 50 %

Údaje byly předpočítány: 18. 9. 2021 11:38

Všechny obory fakulty