Speciální pedagogika - komunikační techniky (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:SP_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:SPK012 Snoezelen • 100 %
PdF:IVP011 Introduction to Special Needs Education - Online • 50 %
PdF:JVK014 Angličtina pro speciální pedagogy II • 50 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 50 %
PdF:SPP011 Rodinná terapie pro handicapované • 50 %
PdF:SPP038 Perspektivy inkluzivního vzdělávání • 50 %
PdF:SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele • 50 %
PdF:YPPK01 Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku • 50 %
PdF:ZS1MK_PSSP Psychologie ve školní praxi seminář • 50 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty