Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 50 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 50 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 67 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 67 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 67 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe • 67 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 67 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 67 %
PdF:DE2BK_LAH1 Latina pro historiky 1 • 33 %
PdF:DE2BK_ODST Dějiny středověku • 33 %
PdF:DE2BK_UDPR Dějiny pravěku • 33 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 33 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 33 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 33 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 33 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 33 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 33 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 33 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 33 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 33 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 33 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 33 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 33 %
PdF:SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 33 %
PdF:SZ2BK_SZP1 Sebezkušenostní příprava na profesi 1 • 33 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 33 %
PdF:SZ7BK_BIEV Environmentální vzdělávání • 33 %
PdF:SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie • 33 %
PdF:SZ7BK_SOPS Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ7BK_TEV1 Teorie a metodika výchovy • 33 %
2. ročník
5. semestr
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 100 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 100 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 100 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 100 %
PdF:SZ7BK_DTLO Logika • 100 %
PdF:SZ7BK_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky • 100 %
PdF:SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1 • 100 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 67 %
PdF:SZ7BK_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 67 %
PdF:BP_RJ Bakalářská práce • 33 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 33 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 33 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 33 %
PdF:SZ7BK_SOPS Sociální psychologie • 33 %
6. semestr
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 40 %
PdF:BPD_RJ Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 20 %
PdF:NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe • 20 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 20 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 20 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 20 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 20 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 20 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 20 %
PdF:SZ7BK_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 20 %
PdF:SZ7BK_SPZN Základy zdravotních nauk • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty