Jak byly údaje získány.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:UOPK_0009 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 1 • 91 %
PdF:UOPK_0010 Ekonomika a finanční řízení podniku • 91 %
PdF:UOPK_0011 Odborná praxe 1 • 91 %
PdF:UOPK_0012 Seminář z didaktiky odborných předmětů • 91 %
PdF:UOPK_0019 Školská politika, školský systém a legislativa • 91 %
PdF:DP_ODBV Diplomová práce • 55 %
4. semestr
PdF:UOPK_0013 Řízení kvality obchodu a služeb • 100 %
PdF:UOPK_0014 Obchodní a pracovní právo • 100 %
PdF:UOPK_0015 Odborná praxe 2 • 100 %
PdF:UOPK_0016 Pedagogická diagnostika • 100 %
PdF:DPD_ODBV Diplomová práce - Dokončení • 60 %
PdF:DPD_SP Diplomová práce - Dokončení • 20 %
PdF:DP_ODBV Diplomová práce • 20 %
PdF:UOPK_8015 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty