EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Učitelství pro mateřské školy (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:XCJP01 Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny • 100 %
PdF:XOVP77 Úvod do filosofické antropologie • 100 %
PdF:XPPP01 Základy dramatické výchovy • 100 %
PdF:XPPP02 Vstupní pedagogická praxe • 100 %
PdF:XTIP02 Praktické činnosti • 100 %
PdF:XTVP11 Zdravotní problematika dětského věku • 100 %
PdF:XVVP01 Tvorba a dítě předškolního věku • 100 %
PdF:XHVP01 Základy hudební teorie a dějin hudby • 98 %
PdF:XTVP12 Základy gymnastiky a psychomotoriky • 98 %
PdF:XVVP02 Výtvarné činnosti • 98 %
PdF:XPSP01 Úvod do pedagogiky a psychologie • 97 %
PdF:XTIP01 Informační technologie • 97 %
PdF:XAJP01 Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ • 84 %
2. semestr
PdF:XCJP02 Literární komunikace • 100 %
PdF:XHVP02 Hlasová výchova • 100 %
PdF:XHVP03 Hra na klavír 1 • 100 %
PdF:XMAP01 Rozvoj předčíselných představ • 100 %
PdF:XPPP03 Předškolní pedagogika • 100 %
PdF:XPPP04 Průběžná pedagogická praxe • 100 %
PdF:XTVP13 Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě (kurz) • 100 %
PdF:XVVP03 Výtvarná hra a tvořivost • 100 %
PdF:XFCP01 Praktikum k poznávání přírody • 98 %
PdF:XPSP02 Sociální psychologie • 98 %
PdF:XTVP22 Základy atletiky a atletických her • 97 %
PdF:XAJP03 Didaktika AJ • 90 %
PdF:XAJP02 Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ • 88 %
PdF:XTVP14 Pohybové aktivity v letní přírodě • 88 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 45 %
PdF:XPPP05 Výchova v rodině • 28 %
PdF:XTVK14 Pohybové aktivity v letní přírodě • 24 %
PdF:MSBP_PPDD Pedagogická praxe s dvouletými dětmi • 16 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 16 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MSBP_LLM3 Literatura 3 • 54 %
PdF:MSBP_RMP1 Rozvoj matematických představ 1 • 54 %
PdF:MSBP_TVPH Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní • 54 %
PdF:MSBP_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost) • 54 %
PdF:MSBP_KI2 Klavírní improvizace 2 • 52 %
PdF:MSBP_PDDI Pedagogická diagnostika • 52 %
PdF:MSBP_POSV Praktikum osobnostní a sociální výchovy • 52 %
PdF:MSBP_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2 • 52 %
PdF:MSBP_PP2 Předškolní pedagogika 2 • 52 %
PdF:MSBP_PP2S Seminář k předškolní pedagogice 2 • 52 %
PdF:MSBP_SOP Sociální a pedagogická psychologie • 52 %
PdF:MSBP_SPDI Seminář k pedagogické diagnostice • 52 %
PdF:MSBP_SRMP1 Seminář k rozvoji matematických představ 1 • 52 %
PdF:MSBP_SSOP Seminář k sociální a pedagogické psychologii • 52 %
PdF:MSBP_VKZ Základy výchovy ke zdraví • 52 %
PdF:MSBP_HC3 Hudební činnosti 3 • 50 %
PdF:MSBP_KPV1 Kurikulum předškolního vzdělávání 1 • 50 %
PdF:MSBP_TD1 Tvořivá dramatika 1 (praktikum) • 48 %
PdF:SOP001 Základy sociální pedagogiky • 46 %
PdF:XCJP03 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1 • 46 %
PdF:XCJP04 Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí • 46 %
PdF:XCJP05 Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí • 46 %
PdF:XGEP01 Praktikum k poznávání společnosti • 46 %
PdF:XHVP04 Hra na klavír 2 • 46 %
PdF:XHVP06 Didaktika Hv 1 • 46 %
PdF:XMAP02 Rozvoj geometrických představ • 46 %
PdF:XPPP06 Pedagogicko-psychologická diagnostika • 46 %
PdF:XPPP07 Didaktika předškolního věku • 46 %
PdF:XPPP08 Asistentská pedagogická praxe • 46 %
PdF:XTVP23 Pohybové hry a pohybová tvořivost • 46 %
PdF:XTVP24 Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 46 %
PdF:XVVP04 Didaktika výtvarných činností • 46 %
PdF:XPSP03 Vývojová psychologie • 44 %
PdF:VYZ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 35 %
PdF:MSBP_PPR1 Práce s přírodninami 1 • 23 %
PdF:MSBP_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny • 13 %
PdF:MSBP_ZPPA Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v zimní přírodě • 13 %
4. semestr
PdF:MSBP_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 50 %
PdF:MSBP_HC4 Hudební činnosti 4 • 50 %
PdF:MSBP_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management) • 50 %
PdF:MSBP_POPS Poradenská psychologie • 50 %
PdF:MSBP_PPP3 Průběžná pedagogická praxe 3 • 50 %
PdF:MSBP_RMP2 Rozvoj matematických představ 2 • 50 %
PdF:MSBP_SRMP2 Seminář k rozvoji matematických představ 2 • 50 %
PdF:MSBP_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy) • 50 %
PdF:MSBP_VC5 Výtvarné činnosti 5 (seminář k didaktice výtvarné výchovy) • 50 %
PdF:MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti • 48 %
PdF:MSBP_KI3 Klavírní improvizace 3 • 48 %
PdF:MSBP_TVP3 Pohybové činnosti 3 - hry ve vodě a předplavecká výuka • 48 %
PdF:XBIP01 Zahrada jako edukační prostředí • 46 %
PdF:XCJP06 Jazyková kultura a komunikativní dovednosti • 46 %
PdF:XCJP07 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2 • 46 %
PdF:XHVP05 Hra na klavír 3 • 46 %
PdF:XHVP07 Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí • 46 %
PdF:XMAP03 Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ • 46 %
PdF:XPPP10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání • 46 %
PdF:XPSP04 Pedagogická psychologie • 46 %
PdF:XTVP25 Předplavecká příprava a hry ve vodě • 46 %
PdF:XTVP26 Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 46 %
PdF:XVVP05 Výtvarné projekty s reflektovanou praxí • 46 %
PdF:MSBP_LLM4 Literatura 4 • 44 %
PdF:MSBP_PPR2 Práce s přírodninami 2 • 31 %
PdF:BPP_PP Bakalářská práce - Projekt • 23 %
PdF:BI2BP_ARP2 Aranžování a úprava školních prostorů 2 • 21 %
PdF:TV1MP_TVVT Vodní turistika • 21 %
PdF:BPP_TV Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:MSBP_VPP Volitelná pedagogická praxe • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MSBP_DMA Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ • 100 %
PdF:MSBP_SPKK Jazyk a řeč (Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku) • 100 %
PdF:MSBP_SPSP Speciální pedagogika předškolního věku • 100 %
PdF:MSBP_SPSS Seminář ke speciální pedagogice předškolního věku • 100 %
PdF:MSBP_VC6 Výtvarné činnosti 6 (didaktika výtvarné výchovy) • 100 %
PdF:MSBP_VC7 Výtvarné činnosti 7 (seminář k didaktice výtvarné výchovy) • 100 %
PdF:MSBP_DIJV Didaktika jazykové výchovy • 97 %
PdF:MSBP_HC5 Hudební činnosti 5 • 97 %
PdF:MSBP_TVP4 Pohybové činnosti 4 - zdravotní tělesná výchova • 97 %
PdF:MSBP_PVKZ Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 90 %
PdF:MSBP_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 • 90 %
PdF:MSBP_LLM5 Literatura 5 • 87 %
PdF:MSBP_LLM6 Literatura 6 • 87 %
PdF:MSBP_APMS Altenativní přístupy v MŠ • 83 %
PdF:BP_PP Bakalářská práce • 40 %
PdF:BP_TV Bakalářská práce • 23 %
PdF:MSBP_PKPD Pedagogická koncepce práce s dětmi od dvou let • 23 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 20 %
PdF:TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 20 %
PdF:XTVP12 Základy gymnastiky a psychomotoriky • 17 %
PdF:MSBP_PPDD Pedagogická praxe s dvouletými dětmi • 13 %
6. semestr
PdF:MSBP_EVMS Evaluace v MŠ • 90 %
PdF:MSBP_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 • 90 %
PdF:BPD_PP Bakalářská práce - Dokončení • 41 %
PdF:BPD_TV Bakalářská práce - Dokončení • 21 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 14 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty