EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Učitelství pro mateřské školy (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:XTIK02 Praktické činnosti • 100 %
PdF:XTVK11 Zdravotní problematika dětského věku • 99 %
PdF:XPPK02 Vstupní pedagogická praxe • 97 %
PdF:XTVK12 Základy gymnastiky a psychomotoriky • 97 %
PdF:XVVK02 Výtvarné činnosti • 97 %
PdF:XPSK01 Úvod do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:XVVK01 Tvorba a dítě předškolního věku • 96 %
PdF:XPPK01 Základy dramatické výchovy • 94 %
PdF:XTIK01 Informační technologie • 94 %
PdF:XCJK01 Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny • 93 %
PdF:XHVK01 Základy hudební teorie a dějin hudby • 93 %
PdF:XOVK77 Úvod do filosofické antropologie • 93 %
PdF:XAJK01 Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ • 83 %
2. semestr
PdF:XCJK02 Literární komunikace • 93 %
PdF:XTVK22 Základy atletiky a atletických her • 93 %
PdF:XFCK01 Praktikum k poznávání přírody • 91 %
PdF:XPPK04 Průběžná pedagogická praxe • 91 %
PdF:XVVK03 Výtvarná hra a tvořivost • 91 %
PdF:XMAK01 Rozvoj předčíselných představ • 89 %
PdF:XPPK03 Předškolní pedagogika • 89 %
PdF:XPSK02 Sociální psychologie • 89 %
PdF:XTVK13 Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě (kurz) • 89 %
PdF:XHVK02 Hlasová výchova • 86 %
PdF:XAJK02 Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ • 84 %
PdF:XAJK03 Didaktika AJ • 82 %
PdF:XHVK03 Hra na klavír 1 • 79 %
PdF:XTVK14 Pohybové aktivity v letní přírodě • 70 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MSBK_RMP1 Rozvoj matematických představ 1 • 49 %
PdF:SOK001 Základy sociální pedagogiky • 49 %
PdF:XCJK03 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1 • 49 %
PdF:XCJK04 Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí • 49 %
PdF:XCJK05 Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí • 49 %
PdF:XGEK01 Praktikum k poznávání společnosti • 49 %
PdF:XMAK02 Rozvoj geometrických představ • 49 %
PdF:XPPK06 Pedagogicko-psychologická diagnostika • 49 %
PdF:XPPK07 Didaktika předškolního věku • 49 %
PdF:XPPK08 Asistentská pedagogická praxe • 49 %
PdF:XPSK03 Vývojová psychologie • 49 %
PdF:MSBK_POSV Praktikum osobnostní a sociální výchovy • 47 %
PdF:MSBK_TVPH Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní • 47 %
PdF:XHVK06 Didaktika Hv 1 • 47 %
PdF:XTVK23 Pohybové hry a pohybová tvořivost • 47 %
PdF:XTVK24 Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 47 %
PdF:XVVK04 Didaktika výtvarných činností • 47 %
PdF:MSBK_TD1 Tvořivá dramatika 1 (praktikum) • 45 %
PdF:MSBK_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost) • 45 %
PdF:MSBK_VKZ Základy výchovy ke zdraví • 45 %
PdF:MSBK_KPV1 Kurikulum předškolního vzdělávání 1 • 43 %
PdF:MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika • 43 %
PdF:MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2 • 43 %
PdF:MSBK_LLM3 Literatura 3 • 41 %
PdF:MSBK_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2 • 41 %
PdF:MSBK_SOP Sociální a pedagogická psychologie • 41 %
PdF:XHVK04 Hra na klavír 2 • 33 %
PdF:MSBK_HC3 Hudební činnosti 3 • 31 %
PdF:MSBK_KI2 Klavírní improvizace 2 • 31 %
PdF:MSBK_PPR1 Práce s přírodninami 1 • 29 %
PdF:VYZ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 29 %
PdF:MSBK_VPP Volitelná pedagogická praxe • 18 %
PdF:MSBK_LLM8 Literatura 8 • 16 %
PdF:MSBK_LMKP Mediální kultura • 14 %
PdF:XPPK15 Tvorba profesního portfolia • 14 %
PdF:MSBK_VYVV Výchova v rodině • 12 %
PdF:MSBK_ZPD Základy pedagogiky • 12 %
4. semestr
PdF:XBIK01 Zahrada jako edukační prostředí • 52 %
PdF:XCJK06 Jazyková kultura a komunikativní dovednosti • 52 %
PdF:XCJK07 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2 • 52 %
PdF:XPPK10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání • 52 %
PdF:XPSK04 Pedagogická psychologie • 52 %
PdF:XTVK26 Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 52 %
PdF:XVVK05 Výtvarné projekty s reflektovanou praxí • 52 %
PdF:XHVK07 Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí • 50 %
PdF:XMAK03 Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ • 50 %
PdF:XTVK25 Předplavecká příprava a hry ve vodě • 50 %
PdF:MSBK_TVP3 Pohybové činnosti 3 - hry ve vodě a předplavecká výuka • 45 %
PdF:MSBK_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti • 43 %
PdF:MSBK_POPS Poradenská psychologie • 43 %
PdF:MSBK_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy) • 43 %
PdF:MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 41 %
PdF:MSBK_PPR2 Práce s přírodninami 2 • 41 %
PdF:MSBK_RMP2 Rozvoj matematických představ 2 • 41 %
PdF:MSBK_HC4 Hudební činnosti 4 • 34 %
PdF:MSBK_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management) • 34 %
PdF:MSBK_PPP3 Průběžná pedagogická praxe 3 • 34 %
PdF:XHVK05 Hra na klavír 3 • 34 %
PdF:MSBK_KI3 Klavírní improvizace 3 • 30 %
PdF:MSBK_LLM9 Literatura 9 • 30 %
PdF:XPPK11 Alternativní směry v předškolním vzdělávání • 27 %
PdF:MSBK_LLM4 Literatura 4 • 23 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 18 %
PdF:BPP_PP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 16 %
PdF:XHVK03 Hra na klavír 1 • 16 %
PdF:PP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:BI2BP_ARP2 Aranžování a úprava školních prostorů 2 • 11 %
PdF:BPP_TV Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:FY2MP_NUR2 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 11 %
PdF:MSBK_KI1 Klavírní improvizace 1 • 11 %
PdF:SC4BK_INVZ Inkluzivní vzdělávání • 11 %
PdF:TZ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:XPPK05 Výchova v rodině • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MSBK_DMA Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ • 95 %
PdF:MSBK_PVKZ Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví • 95 %
PdF:MSBK_TVP4 Pohybové činnosti 4 - zdravotní tělesná výchova • 95 %
PdF:MSBK_VC6 Výtvarné činnosti 6 (didaktika výtvarné výchovy) • 95 %
PdF:MSBK_APMS Alternativní přístupy v MŠ • 93 %
PdF:MSBK_SPKK Jazyk a řeč (Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku) • 93 %
PdF:MSBK_SPSP Speciální pedagogika předškolního věku • 93 %
PdF:MSBK_DIJV Didaktika jazykové výchovy • 90 %
PdF:MSBK_LLM5 Literatura 5 • 88 %
PdF:MSBK_HC5 Hudební činnosti 5 • 81 %
PdF:MSBK_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 • 81 %
PdF:BP_PP Bakalářská práce • 31 %
PdF:MSBK_LLM8 Literatura 8 • 26 %
PdF:MSBK_KI2 Klavírní improvizace 2 • 21 %
PdF:TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 19 %
PdF:BP_TV Bakalářská práce • 17 %
PdF:MSBK_PPR1 Práce s přírodninami 1 • 17 %
PdF:MSBK_HC3 Hudební činnosti 3 • 14 %
PdF:MSBK_VPP Volitelná pedagogická praxe • 14 %
PdF:SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 14 %
6. semestr
PdF:MSBK_EVMS Evaluace v MŠ • 89 %
PdF:MSBK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 • 87 %
PdF:BPD_PP Bakalářská práce - Dokončení • 39 %
PdF:MSBK_LLM4 Literatura 4 • 34 %
PdF:MSBK_LLM9 Literatura 9 • 18 %
PdF:MSBK_KI3 Klavírní improvizace 3 • 16 %
PdF:BPD_TV Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:MSBK_PPR2 Práce s přírodninami 2 • 13 %
PdF:TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 13 %
PdF:XAJK03 Didaktika AJ • 13 %
PdF:MSBK_HC4 Hudební činnosti 4 • 11 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty