Jak byly údaje získány.

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:BPD_VV Bakalářska práce - Dokončení • 33 %
PdF:SVV3S_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 logopedie • 33 %
PdF:VS3BP_AA4 Arteterapeutický ateliér 4 • 33 %
PdF:VS3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 33 %
PdF:VS3BP_VPR4 Výtvarně psychologická reflexe 4 • 33 %
PdF:VV_ZKT Závěrečná zkouška - test • 33 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 33 %
PdF:VV8BP_EXK Exkurze • 33 %
PdF:VV8BP_ZTVV Základy teorie vv • 33 %
PdF:VV8BP_ZU2 Zprostředkování umění 2 • 33 %
6. semestr
PdF:SVV3S_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 logopedie • 86 %
PdF:VS3BP_AA4 Arteterapeutický ateliér 4 • 86 %
PdF:VS3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 86 %
PdF:VS3BP_VPR4 Výtvarně psychologická reflexe 4 • 86 %
PdF:VV8BP_ZU2 Zprostředkování umění 2 • 86 %
PdF:VV8BP_EXK Exkurze • 71 %
PdF:VV8BP_ZTVV Základy teorie vv • 71 %
PdF:VV8BP_AT1 Ateliér 1 • 43 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 43 %
PdF:BPD_VV Bakalářska práce - Dokončení • 29 %
PdF:BP_VV Bakalářska práce • 29 %
PdF:VV_ZKT Závěrečná zkouška - test • 29 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 14 %
PdF:SP4BP_1AB1 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 14 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 14 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 14 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 14 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 14 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 14 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 14 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:VV8BP_AT2 Ateliér 2 • 14 %
PdF:VV8BP_F Foto • 14 %
PdF:VV8BP_GD2 Grafický design 2 • 14 %
PdF:VV8BP_OPX Oborová praxe výtvarné výchovy • 14 %
PdF:VV8BP_SOU2 Současné výtvarné umění 2 • 14 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty