Jak byly údaje získány.

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:SVV3S_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení • 50 %
PdF:SVV3S_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 etopedie • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 50 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 50 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 50 %
PdF:SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:VS3BP_AA2 Arteterapeutický ateliér 2 • 50 %
PdF:VS3BP_PSZ1 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1 • 50 %
PdF:VS3BP_VPR2 Výtvarně psychologická reflexe 2 • 50 %
PdF:VS8BP_GR1 Grafika 1 • 50 %
PdF:VS8BP_VA2 Výtvarná akce 2 • 50 %
PdF:VV1BP_VVKT Keramická tvorba • 50 %
4. semestr
PdF:SVV3S_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení • 100 %
PdF:SVV3S_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 etopedie • 100 %
PdF:VS3BP_AA2 Arteterapeutický ateliér 2 • 100 %
PdF:VS3BP_PSZ1 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1 • 100 %
PdF:VS3BP_VPR2 Výtvarně psychologická reflexe 2 • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 83 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 83 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 83 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 67 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 67 %
PdF:VV8BP_AT1 Ateliér 1 • 67 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 50 %
PdF:SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace • 33 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:VS8BP_GR1 Grafika 1 • 33 %
PdF:VV8BP_DU2 Dějiny umění 2 • 33 %
PdF:VV8BP_F Foto • 33 %
PdF:VV8BP_GD2 Grafický design 2 • 33 %
PdF:SVV3S_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie • 17 %
PdF:SZ6060 Kreativní výtvarné techniky jako prostor pro jinakost v inkluzivní škole • 17 %
PdF:VS8BP_KR2 Kresba 2 • 17 %
PdF:VS8BP_MA2 Malba 2 • 17 %
PdF:VS8BP_VA2 Výtvarná akce 2 • 17 %
PdF:VV1BP_VVKT Keramická tvorba • 17 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 17 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
2. ročník
5. semestr
PdF:SVV3S_ISPD Inkluzivní speciální pedagogika • 100 %
PdF:VS3BP_AA3 Arteterapeutický ateliér 3 • 100 %
PdF:VS3BP_VPR3 Výtvarně psychologická reflexe 3 • 100 %
PdF:VV8BP_ZU1 Zprostředkování umění 1 • 100 %
PdF:VS3BP_PSZ2 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 • 86 %
PdF:VV8BP_SOU2 Současné výtvarné umění 2 • 86 %
PdF:VV8BP_AT2 Ateliér 2 • 71 %
PdF:BP_VV Bakalářska práce • 43 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 43 %
PdF:VS8BP_GR2 Grafika 2 • 43 %
PdF:VV8BP_OPX Oborová praxe výtvarné výchovy • 43 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 29 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 29 %
PdF:BPD_VV Bakalářska práce - Dokončení • 14 %
PdF:BPP_SP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:SVV3S_PSVV Psychopedie pro speciální výtvarnou výchovu • 14 %
PdF:SVV3S_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 logopedie • 14 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 14 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:VS3BP_AA4 Arteterapeutický ateliér 4 • 14 %
PdF:VS3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 14 %
PdF:VS3BP_VPR4 Výtvarně psychologická reflexe 4 • 14 %
PdF:VS8BP_EXP Výtvarný experiment • 14 %
PdF:VS8BP_GD Grafický design • 14 %
PdF:VV_OSVU Otazníky současného výtvarného umění • 14 %
PdF:VV_ZKT Závěrečná zkouška - test • 14 %
PdF:VV8BP_DU3 Dějiny umění 3 • 14 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 14 %
PdF:VV8BP_EXK Exkurze • 14 %
PdF:VV8BP_ZTVV Základy teorie vv • 14 %
PdF:VV8BP_ZU2 Zprostředkování umění 2 • 14 %
6. semestr
PdF:SVV3S_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 logopedie • 92 %
PdF:VS3BP_AA4 Arteterapeutický ateliér 4 • 92 %
PdF:VS3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 92 %
PdF:VS3BP_VPR4 Výtvarně psychologická reflexe 4 • 92 %
PdF:VV8BP_EXK Exkurze • 92 %
PdF:VV8BP_ZTVV Základy teorie vv • 92 %
PdF:VV8BP_ZU2 Zprostředkování umění 2 • 92 %
PdF:BPD_VV Bakalářska práce - Dokončení • 50 %
PdF:VV_ZKT Závěrečná zkouška - test • 42 %
PdF:BP_VV Bakalářska práce • 33 %
PdF:VV8BP_AT1 Ateliér 1 • 33 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 25 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 17 %

Údaje byly předpočítány: 16. 11. 2019 11:21

Všechny obory fakulty