Jak byly údaje získány.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:GPM006 Tvůrčí psaní a vědecká práce • 100 %
PdF:GPM007 Aktuality galerijní pedagogiky • 100 %
PdF:GP3MP_GE2 Galerijní exkurze 2 • 100 %
PdF:GP3MP_GP1 Aktuality galerijní pedagogiky 1 • 100 %
PdF:GP3MP_MGP Metodika galerijní pedagogiky • 100 %
PdF:GP3MP_TUI Teorie umění a interpretace výtvarného díla • 100 %
PdF:PS_0001 Seminář k praktickým otázkám výchovy a vzdělávání • 100 %
2. semestr
PdF:GPM004 Didaktika galerijní pedagogiky 2 – metodika a praxe • 96 %
PdF:GPM007 Aktuality galerijní pedagogiky • 96 %
PdF:GPM018 Galerijní exkurze 2 • 96 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 96 %
PdF:VV6002 Učitelská praxe 2 • 88 %
PdF:GPM005 Zprostředkování architektury • 83 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 83 %
PdF:VV_DPP Diplomová práce - Projekt • 83 %
PdF:GPM006 Tvůrčí psaní a vědecká práce • 79 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 71 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 21 %
2. ročník
3. semestr
PdF:GPM010 Didaktika galerijní pedagogiky 3 – lektorské aktivity • 83 %
PdF:GPM011 Slovesné aktivity v galerii • 83 %
PdF:GPM016 Základy provozu umění • 83 %
PdF:GPM008 Autorský lektorský projekt 1 • 79 %
PdF:GPM009 Galerijní praxe 2 • 79 %
PdF:VV6003 Učitelská praxe 3 • 79 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 75 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 63 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 58 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 21 %
4. semestr
PdF:GPM013 Teorie umění a interpretace výtvarného díla • 94 %
PdF:GPM019 Ateliér galerijní pedagogiky 2 • 94 %
PdF:GPM012 Autorský lektorský projekt 2 • 88 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 61 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 21 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 15 %
PdF:VV_SART2 Socio-art 2 • 15 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty