Jak byly údaje získány.

Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:RJ6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:R2MK_DLP1 Dětská literatura 1 • 100 %
PdF:R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 • 100 %
PdF:R2MK_LEP1 Lexikologie 1 • 100 %
PdF:R2MK_LES1 Seminář z lexikologie 1 • 100 %
PdF:R2MK_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 • 100 %
PdF:R2MK_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1 • 100 %
PdF:R2MK_STP1 Stylistika 1 • 100 %
PdF:R2MK_SYP1 Syntax 1 • 100 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
3. semestr
PdF:RJ6006 Učitelská praxe 3 • 67 %
PdF:R2MK_DIS3 Didaktika RJ 3 • 67 %
PdF:R2MK_JSS3 Jazykový seminář 3 • 67 %
PdF:R2MK_PCS1 Překladová cvičení 1 • 67 %
PdF:R2MK_STP1 Stylistika 1 • 67 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 67 %
PdF:RJ6004 Reflexe praxe 2 • 50 %
PdF:R2MK_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1 • 50 %
PdF:R2MK_LRP1 Literatura ruská 1 • 50 %
PdF:R2MK_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3 • 50 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 50 %
PdF:DPP_RJ Diplomová práce - Projekt • 33 %
PdF:RJ2009 Literatura ruská 1 • 33 %
PdF:RJ2025 Kontrola povinné četby 2 • 33 %
PdF:R2MK_DIS1 Didaktika RJ 1 • 33 %
PdF:R2MK_LEP1 Lexikologie 1 • 33 %
PdF:R2MK_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 • 33 %
PdF:R2MK_RLS1 Seminář z ruské literatury 1 • 33 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 33 %
FF:RJ_19 Život a dílo F. M. Dostojevského v kontextu slovanských literatur • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
PdF:DP_RJ Diplomová práce • 17 %
PdF:FJ6004 Reflexe praxe 2 • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 17 %
PdF:RJ2MK_JSS2 Jazykový seminář 2 • 17 %
PdF:RJ2001 Didaktika ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ2011 Praktická jazyková cvičení 2 • 17 %
PdF:RJ2015 Syntax ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ2018 Jazykový seminář 1 • 17 %
PdF:RJ2019 Jazykový seminář 2 • 17 %
PdF:RJ2028 Praktická gramatika ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ6005 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:R2MK_DIS2 Didaktika RJ 2 • 17 %
PdF:R2MK_DLP1 Dětská literatura 1 • 17 %
PdF:R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 • 17 %
PdF:R2MK_JSS2 Jazykový seminář 2 • 17 %
PdF:R2MK_PGS2 Praktická gramatika 2 • 17 %
PdF:R2MK_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2 • 17 %
PdF:R2MK_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1 • 17 %
PdF:R2MK_SLP1 Současná ruská literatura 1 • 17 %
PdF:R2MK_STP2 Stylistika 2 • 17 %
PdF:R2MK_STS2 Seminář ze stylistiky 2 • 17 %
PdF:R2MK_SYP1 Syntax 1 • 17 %
PdF:R2MK_SYP2 Syntax 2 • 17 %
PdF:R2MK_SYS2 Seminář ze syntaxe 2 • 17 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 17 %
PdF:SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika • 17 %
PdF:SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika • 17 %
PdF:SZ7MK_PSSP Psychologie ve školní praxi • 17 %
PdF:SZ7MK_SP2P Speciální pedagogika 2 • 17 %
2. ročník
4. semestr
PdF:R2MK_DIS4 Didaktika RJ 4 • 100 %
PdF:R2MK_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2 • 100 %
PdF:R2MK_JSS4 Jazykový seminář 4 • 100 %
PdF:R2MK_KPC1 Klauzurní práce 1 • 100 %
PdF:R2MK_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:DP_RJ Diplomová práce • 75 %
PdF:R2MK_PCS2 Překladová cvičení 2 • 50 %
PdF:R2MK_STP2 Stylistika 2 • 50 %
PdF:DPD_RJ Diplomová práce - Dokončení • 25 %
PdF:R2MK_SLP1 Současná ruská literatura 1 • 25 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty