Jak byly údaje získány.

Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJMK_DI3 Didaktika 3 • 100 %
PdF:FJMK_JS3A Jazykový seminář 3A • 100 %
PdF:FJMK_JS3B Jazykový seminář 3B • 100 %
PdF:FJMK_PP1A Písemný projev 1A • 100 %
PdF:FJMK_PP1B Písemný projev 1B • 100 %
PdF:FJMK_VJ Vývoj jazyka • 100 %
PdF:FJ6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:FJ6006 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 100 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 100 %
PdF:DP_FJ Diplomová práce • 50 %
PdF:DP_ISV Diplomová práce • 50 %
PdF:FJMK_VJS Vývoj jazyka - seminář • 50 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 50 %
PdF:FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě • 50 %
PdF:SC4BK_SOPS Sociální psychologie • 50 %
4. semestr
PdF:FJMK_DI4 Didaktika 4 • 100 %
PdF:FJMK_JS4A Jazykový seminář 4A • 100 %
PdF:FJMK_JS4B Jazykový seminář 4B • 100 %
PdF:FJMK_PP2A Písemný projev 2A • 100 %
PdF:FJMK_PP2B Písemný projev 2B • 100 %
PdF:FJMK_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky • 100 %
PdF:DPD_FJ Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:DPD_ISV Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:SZ7MK_SP2P Speciální pedagogika 2 • 50 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty