Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:JVK012 Angličtina pro pedagogy II • 100 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6050 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6095 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6096 Reflexe praxe • 100 %
PdF:VZKM11 Alternativní léčebné metody • 100 %
PdF:VZKM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1 • 100 %
PdF:VZKM13 Osobnostní a sociální rozvoj • 100 %
2. semestr
PdF:NJ6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 100 %
PdF:SZ6092 Alternativní a inovativní pedagogika • 100 %
PdF:TZ_DPP Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:VZINTER Nutrition and nutrition education • 100 %
PdF:VZKM21 První pomoc ve školním prostředí • 100 %
PdF:VZKM22 Sociálně patologické jevy • 100 %
PdF:VZKM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví • 100 %
PdF:VZPB44 Prevence chronických neinfekčních chorob • 100 %
PdF:VZ6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ6006 Učitelská praxe 3 (kombinované studium) • 100 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 100 %
PdF:TZ_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:VZKM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2 • 100 %
PdF:VZKM32 Problematika ochrany a podpory zdraví • 100 %
PdF:VZKM33 Podpora psychického zdraví • 100 %
PdF:VZKM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace • 100 %
PdF:VZ6006 Učitelská praxe 3 • 100 %
4. semestr
PdF:RV6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:TZ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 100 %
PdF:VZKM23 Právo pro učitele výchovy ke zdraví • 100 %
PdF:VZKM41 Aktuální témata výchovy ke zdraví • 100 %
PdF:VZKM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty