Jak byly údaje získány.

Didaktika cizího jazyka (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
PdF:DCJDR_ATO Teorie osvojování cizího jazyka • 63 %
PdF:DCJDR_IMP1 Metodologie vědecké práce v pedagogice 1 • 63 %
PdF:DCJDR_ADC Didaktika cizích jazyků • 38 %
PdF:DCJDR_IMP2 Metodologie vědecké práce v pedagogice 2 • 38 %
PdF:DCJDR_ISP Školní pedagogika • 38 %
PdF:DCJDR_AHCU Hodnocení cizojazyčné učebnice • 25 %
PdF:DCJDR_ETF Edukační teorie a filozofie jazyka • 25 %
PdF:DCJDRID1 Příprava disertační práce 1-3 • 25 %
PdF:DCJDRIO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 25 %
PdF:DR0001 How to conduct and publish excellent qualitative research • 25 %
FF:PGPANDS2 EERA Summer School EERSS 2019 • 13 %
PdF:SZ6082 Zpracování a analýza kvalitativních dat pro závěrečné práce • 13 %
2. semestr
PdF:DCJDRID1 Příprava disertační práce 1-3 • 100 %
PdF:DCJDR_ATO Teorie osvojování cizího jazyka • 50 %
PdF:DCJDR_IMV1 Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 • 50 %
PdF:DCJDR_ADC Didaktika cizích jazyků • 25 %
PdF:DCJDR_AHCU Hodnocení cizojazyčné učebnice • 25 %
PdF:DCJDR_IMP2 Metodologie vědecké práce v pedagogice 2 • 25 %
PdF:DCJDR_ISP Školní pedagogika • 25 %
PdF:DR0001 How to conduct and publish excellent qualitative research • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DCJDRID2 Příprava disertační práce 4-5 • 40 %
PdF:DCJDR_IMV2 Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 2 • 40 %
PdF:DCJDRIO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 40 %
PdF:DCJDR_ISP Školní pedagogika • 40 %
PdF:DCJDR_ITV Terénní výzkum • 40 %
PdF:DCJDR_ADC Didaktika cizích jazyků • 20 %
PdF:DCJDR_ATO Teorie osvojování cizího jazyka • 20 %
PdF:DCJDR_ETF Edukační teorie a filozofie jazyka • 20 %
PdF:DCJDR_IMV1 Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 • 20 %
PdF:SZ6082 Zpracování a analýza kvalitativních dat pro závěrečné práce • 20 %
4. semestr
PdF:DCJDRID2 Příprava disertační práce 4-5 • 100 %
PdF:DCJDR_APR Pragmalingvistika • 67 %
PdF:DCJDR_AAP Aplikovaná psycholingvistika • 33 %
PdF:DCJDR_AHTV Hodnocení a testování ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:SO534 Educational Transactional Analysis • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DCJDR_AAP Aplikovaná psycholingvistika • 100 %
PdF:DCJDRID3 Příprava disertační práce 6-8 • 50 %
PdF:DCJDRIO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 50 %
CST:CJV_AWF Letní škola DSP SOCPED: Academic Writing Focus • 50 %
6. semestr
PdF:DCJDR_ASL Sociolingvistika • 75 %
PdF:DCJDR_AHCU Hodnocení cizojazyčné učebnice • 25 %
4. ročník
7. semestr
PdF:DCJDRID3 Příprava disertační práce 6-8 • 100 %
PdF:DCJDRIO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 100 %
PdF:DCJDR_AJB1 Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium • 50 %
8. semestr
PdF:DCJDR_NSL Sociolingvistika • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty