Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DE2BK_PVHI Pomocné vědy historické • 100 %
PdF:DE2BK_UDPR Dějiny pravěku • 100 %
PdF:DE2BK_UDSD Úvod do studia dějepisu • 100 %
PdF:RJ2BP_USS1 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1 • 100 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
3. semestr
PdF:DE2BK_LAH1 Latina pro historiky 1 • 100 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:DE2BK_ODST Dějiny středověku • 67 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:DE2BK_UDPR Dějiny pravěku • 33 %
PdF:DE2BK_UDSD Úvod do studia dějepisu • 33 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 33 %
2. ročník
4. semestr
PdF:DE2BK_ODST Dějiny středověku • 67 %
PdF:SZ7BK_BIEV Environmentální vzdělávání • 67 %
PdF:DE2BK_LAH1 Latina pro historiky 1 • 33 %
PdF:DE2BK_UDPR Dějiny pravěku • 33 %
PdF:SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 33 %
PdF:SZ2BK_SZP1 Sebezkušenostní příprava na profesi 1 • 33 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 33 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 33 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 33 %
PdF:SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie • 33 %
PdF:SZ7BK_SOPS Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ7BK_TEV1 Teorie a metodika výchovy • 33 %
5. semestr
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:BPP_RJ Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:DE2BK_LAH2 Latina pro historiky 2 • 50 %
PdF:DE2BK_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 50 %
PdF:DE2BK_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:DE2BK_ORNO Dějiny raného novověku • 50 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ7BK_DTLO Logika • 50 %
PdF:SZ7BK_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky • 50 %
PdF:SZ7BK_SOPS Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1 • 50 %
3. ročník
6. semestr
PdF:DE2BK_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 100 %
PdF:DE2BK_ORNO Dějiny raného novověku • 100 %
PdF:SZ7BK_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 100 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty