Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:BPP_RJ Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:DE2BK_LAH2 Latina pro historiky 2 • 100 %
PdF:DE2BK_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 100 %
PdF:DE2BK_ODST Dějiny středověku • 100 %
PdF:DE2BK_ORNO Dějiny raného novověku • 100 %
PdF:RJ2BK_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
PdF:RJ2BK_MOP2 Morfologie 2 • 100 %
PdF:RJ2BK_MOS2 Seminář z morfologie 2 • 100 %
PdF:RJ2BK_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1 • 100 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 100 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty