Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
PdF:PDR_FVV1 Filosofie výchovy 1 • 100 %
PdF:PDR_MVP1 Metodologie vědecké práce 1 • 100 %
PdF:PDR_PER1 Pedagogika jako věda o edukační realitě 1 • 100 %
2. semestr
PdF:PDR_FVV2 Filosofie výchovy 2 • 100 %
PdF:PDR_PER2 Pedagogika jako věda o edukační realitě 2 • 75 %
PdF:PDR_MVP2 Metodologie vědecké práce 2 • 50 %
CST:CJV_AWF Letní škola DSP SOCPED: Academic Writing Focus • 50 %
PdF:PDR_MVP1 Metodologie vědecké práce 1 • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:PDR_PER3 Pedagogika jako věda o edukační realitě 3 • 75 %
PdF:PDR_KKM1 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1 • 50 %
PdF:RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 • 50 %
PdF:SODROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
PdF:SODRPDP1 Příprava disertační práce 1-8 • 50 %
FF:VIKBB69 Exkurze do knihoven • 25 %
PdF:SODR_APS1 Aplikovaná sociální psychologie 1 • 25 %
PdF:SODR_MV Multikulturní výchova • 25 %
PdF:SODR_SOP1 Sociální pedagogika 1 • 25 %
CST:CJV_AWF Letní škola DSP SOCPED: Academic Writing Focus • 25 %
4. semestr
PdF:SODR_APS2 Aplikovaná sociální psychologie 2 • 75 %
PdF:SODR_SOP2 Sociální pedagogika 2 • 75 %
PdF:PDR_KKM1 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1 • 50 %
PdF:PDR_MVP2 Metodologie vědecké práce 2 • 50 %
PdF:PDR_PER3 Pedagogika jako věda o edukační realitě 3 • 50 %
PdF:SODR_MSP1 Metodologie sociální pedagogiky 1 • 50 %
PdF:SODROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
PdF:SODRPDP1 Příprava disertační práce 1-8 • 50 %
FSS:SOC616 Atlas.ti - úvod do práce s programem • 25 %
PdF:PDR_KKM2 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 2 • 25 %
PdF:RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 • 25 %
PdF:SODR_APS1 Aplikovaná sociální psychologie 1 • 25 %
PdF:SODR_SOP1 Sociální pedagogika 1 • 25 %
CST:CJV_AWF Letní škola DSP SOCPED: Academic Writing Focus • 25 %
3. ročník
5. semestr
PdF:PDR_KKM1 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1 • 33 %
PdF:PDR_KKM2 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 2 • 33 %
PdF:SODR_MSP1 Metodologie sociální pedagogiky 1 • 33 %
PdF:SODR_MSP2 Metodologie sociální pedagogiky 2 • 33 %
6. semestr
PdF:SODROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 75 %
PdF:SODRPDP1 Příprava disertační práce 1-8 • 75 %
PdF:SODR_APS2 Aplikovaná sociální psychologie 2 • 50 %
PdF:SODR_PVC Pedagogika volného času • 50 %
PdF:PDR_AJB1 Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium • 25 %
PdF:PDR_NJB1 Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium • 25 %
PdF:RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 • 25 %
PdF:SODR_MSP1 Metodologie sociální pedagogiky 1 • 25 %
PdF:SODR_MSP2 Metodologie sociální pedagogiky 2 • 25 %
PdF:SODR_SOP1 Sociální pedagogika 1 • 25 %
PdF:SODR_SOP2 Sociální pedagogika 2 • 25 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty