Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
PdF:PDR_FVV1 Filosofie výchovy 1 • 100 %
PdF:PDR_PER1 Pedagogika jako věda o edukační realitě 1 • 100 %
3. semestr
PdF:PDR_KKM1 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1 • 100 %
PdF:PDR_KKM2 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 2 • 100 %
2. ročník
5. semestr
PdF:SODR_APS1 Aplikovaná sociální psychologie 1 • 100 %
PdF:SODR_APS2 Aplikovaná sociální psychologie 2 • 100 %
PdF:SODR_MSP1 Metodologie sociální pedagogiky 1 • 100 %
PdF:SODR_PVC Pedagogika volného času • 100 %
PdF:SODR_SOP1 Sociální pedagogika 1 • 100 %
PdF:SODR_SOP2 Sociální pedagogika 2 • 100 %
6. semestr
PdF:PDR_NJB1 Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium • 100 %
PdF:RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 • 100 %
PdF:SODR_MSP2 Metodologie sociální pedagogiky 2 • 100 %
PdF:SODROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8 • 100 %
PdF:SODRPDP1 Příprava disertační práce 1-8 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty