Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPK100 Metodologie 1 • 97 %
PdF:SPK109 Sociologie pro speciální pedagogy • 97 %
PdF:SPK110 Speciální pedagogika • 94 %
PdF:SPK111 Základy zdravotních nauk • 94 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 71 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 55 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 32 %
2. semestr
PdF:SPK104 Oftalmologie • 91 %
PdF:SPK106 Patopsychologie 1 • 91 %
PdF:SPK107 Pediatrie • 91 %
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 91 %
PdF:SPK103 ORL – Foniatrie • 86 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 86 %
PdF:JVK011 Angličtina pro pedagogy I • 41 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 18 %
PdF:JVK013 Angličtina pro speciální pedagogy I • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SPK101 Neurologie • 77 %
PdF:SPK108 Psychiatrie • 77 %
PdF:SPK112 Speciálně pedagogická diagnostika • 69 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 69 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 54 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 23 %
PdF:SPK120 Specializace: Psychopedie 1 • 23 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 23 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 23 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 23 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 23 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 15 %
PdF:SZ1048A Introduction to Medical Disciplines • 15 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 15 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 15 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 15 %
PdF:VZKM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří • 15 %
4. semestr
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 90 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 90 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 90 %
PdF:SPK119 Specializace: Logopedie 1 • 70 %
PdF:SZ1048A Introduction to Medical Disciplines • 50 %
PdF:VZKM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří • 50 %
PdF:TZ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 40 %
PdF:SZ1049A Introduction to Health Education • 30 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 30 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 30 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 20 %
PdF:SPK120 Specializace: Psychopedie 1 • 20 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty