Jak byly údaje získány.

Učitelství chemie pro základní školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:FC4005 Didaktika chemie 2 • 100 %
PdF:FC4006 Školní chemické pokusy 2 • 100 %
PdF:FC4106 Instrumentální metody ve škole • 100 %
PdF:CH6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 100 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 67 %
PdF:FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu • 67 %
PdF:FC4009 Industrial Chemistry • 67 %
PdF:FC4010 Teorie chemické vazby • 67 %
PdF:FC4109 Správná laboratorní praxe • 67 %
PdF:FC5007 Nakládání s odpady • 67 %
PdF:CH6004 Reflexe praxe 2 • 67 %
FF:MUKS107 The Special Topics of Museology I. • 33 %
PdF:FC0003 Profesní kompendium • 33 %
PdF:FC0800 Digitální technologie • 33 %
PdF:FC4110 Bioorganická chemie • 33 %
PdF:FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 33 %
PdF:TI0004 Lékařská přístrojová technika • 33 %
3. semestr
PdF:FC_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PdF:FC4007 Průmyslová chemie • 67 %
PdF:FC4008 Speciální chemické praktikum • 67 %
PdF:FC4801 Práce v chemické laboratoři • 67 %
PdF:FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři • 67 %
PdF:CH6006 Učitelská praxe 3 • 67 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 67 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 33 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 33 %
PdF:FC4101 Chemie a archeologie • 33 %
PdF:FC4102 Historie chemie • 33 %
PdF:FC4103 Integrované přírodovědné pokusy • 33 %
PdF:FC4104 Klíčové aspekty chemismu životních dějů • 33 %
PdF:FC4105 Chemie a udržitelný rozvoj • 33 %
PdF:FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 • 33 %
PdF:CH6004 Reflexe praxe 2 • 33 %
PdF:JVK012 Angličtina pro pedagogy II • 33 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 33 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 33 %
2. ročník
4. semestr
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 80 %
PdF:FC4009 Industrial Chemistry • 80 %
PdF:FC4010 Teorie chemické vazby • 80 %
PdF:FC4110 Bioorganická chemie • 80 %
PdF:FC4801 Práce v chemické laboratoři • 60 %
PdF:FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři • 60 %
PdF:FC4106 Instrumentální metody ve škole • 40 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 20 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 20 %
PdF:FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu • 20 %
PdF:FC4107 Výzkum učitele chemie na ZŠ • 20 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 20 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:29

Všechny obory fakulty