Jak byly údaje získány.

Učitelství chemie pro základní školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:FC4801 Práce v chemické laboratoři • 100 %
PdF:FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři • 100 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 50 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu • 50 %
PdF:FC4009 Industrial Chemistry • 50 %
PdF:FC4010 Teorie chemické vazby • 50 %

Údaje byly předpočítány: 22. 1. 2022 11:35

Všechny obory fakulty