Jak byly údaje získány.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:FJ2005 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2006 Geografie frankofonních zemí - seminář • 100 %
PdF:FJ2008 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ2011 Morfologie 2 • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 77 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 69 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 54 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 46 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 31 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 23 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 23 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 15 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 15 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 15 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic • 15 %
3. semestr
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 100 %
PdF:FJ2020 Odborný jazyk 1 • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 62 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 46 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 46 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 46 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 31 %
ESF:BKH_ZMAN Základy managementu • 31 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 31 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 23 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 15 %
2. ročník
4. semestr
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence 2 • 100 %
PdF:FJ2021 Odborný jazyk 2 • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax 2 • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 65 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 65 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 53 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 47 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 24 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 24 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 24 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 12 %
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2024 Překlad odborného textu 1 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2031 Úvod do překladu odborného textu 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 82 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 35 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 29 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 24 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 24 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 18 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 18 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 18 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 12 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 12 %
3. ročník
6. semestr
PdF:FJ2023 Odborný jazyk 4 • 100 %
PdF:FJ2025 Překlad odborného textu 2 • 100 %
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ2032 Úvod do překladu odborného textu 2 • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 75 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 75 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 50 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 25 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
ESF:BKR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 25 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 25 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty