Jak byly údaje získány.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 50 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 50 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 50 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 50 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 50 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 50 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 50 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 50 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 50 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 50 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 78 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 67 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 67 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 67 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 56 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 56 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 56 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 44 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 44 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 22 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 22 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 22 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 22 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 22 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 22 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 22 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 22 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 22 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 22 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 22 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 22 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 22 %
PdF:BPP_NJ Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:IVK002 Genderově senzitivní vzdělávání • 11 %
PdF:IVK006 Integrating Art Music and Drama into the Curriculum • 11 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 11 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 11 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 11 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 11 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 11 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 11 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 11 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 11 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 11 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 11 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 11 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 11 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 11 %
PdF:NJ_M220 Funkční gramatika ve výuce němčiny jako cizího jazyka • 11 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 11 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 11 %
PdF:SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí • 11 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 11 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 11 %
PdF:SZ6081 Hodnocení žáků ve výuce • 11 %
2. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 86 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 86 %
PdF:NJ_P001 Překladatelský seminář • 71 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 71 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 71 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 57 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 57 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 43 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 43 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 43 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 29 %
PdF:NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině • 29 %
PdF:NJ_G980 Bilingvismus • 29 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 29 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 29 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 29 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 29 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 29 %
PdF:BPP_NJ Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 14 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 14 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 14 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 14 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 14 %
PdF:NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe • 14 %
PdF:NJ_G510 Styly neliterárních textů • 14 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 14 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 14 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 14 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 14 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 14 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 14 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 14 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 14 %
PdF:NJ_Z200 Německý film • 14 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 14 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 14 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 14 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 14 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 14 %
PdF:SZ6638 Educational Communication • 14 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 14 %
6. semestr
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 75 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 50 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 25 %
PrF:BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina • 13 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 13 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 13 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 13 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 13 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 13 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 13 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 13 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 13 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 13 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 13 %
PdF:NJ_M220 Funkční gramatika ve výuce němčiny jako cizího jazyka • 13 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 13 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 13 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 13 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 13 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:37

Všechny obory fakulty