Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 100 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BPP_NJ Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 33 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 33 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 33 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 33 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 33 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 33 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 33 %
PdF:NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe • 33 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 33 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 33 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 33 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 33 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 33 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 33 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 33 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 33 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 33 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 33 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 33 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 33 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 33 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 33 %
PdF:SZ6638 Educational Communication • 33 %
6. semestr
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 67 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 67 %
PrF:BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina • 17 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 17 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 17 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 17 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 17 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 17 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 17 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 17 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 17 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 17 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 17 %
PdF:NJ_M220 Digitální kompetence ve výuce němčiny jako cizího jazyka • 17 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 17 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 17 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 17 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %

Údaje byly předpočítány: 28. 1. 2023 11:35

Všechny obory fakulty