Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 94 %
PdF:RJ1008 Praktická jazyková cvičení 1 • 94 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 94 %
PdF:RJ1025 Dějiny Ruska 1 • 94 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 78 %
PdF:RJ1027 Jazykový seminář 1 • 72 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 67 %
PdF:RJ1058 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1 • 67 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 67 %
PdF:RJ1035 Konverzační cvičení 1 • 56 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 39 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 11 %
2. semestr
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1009 Praktická jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1018 Úvod do studia literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1026 Dějiny Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1041 Praktická gramatika 1 • 100 %
PdF:RJ1039 Povinná četba z úvodu do literatury 1 • 94 %
PdF:RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1 • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 88 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 75 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 50 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 31 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 31 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 13 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 13 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1010 Praktická jazyková cvičení 3 • 100 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1037 Povinná četba z klasické ruské literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1040 Praktická fonetika ruštiny 3 • 100 %
PdF:RJ1042 Pravopisná cvičení 1 • 100 %
PdF:RJ1045 Reálie Ruska 1 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 83 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 33 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 33 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 17 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 17 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 17 %
PdF:RJ1039 Povinná četba z úvodu do literatury 1 • 17 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 17 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 17 %
PdF:RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1 • 17 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 17 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 17 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 17 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 17 %
PdF:RJ2BP_REP1 Reálie 1 • 17 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:ZE0112 Půda a biota Země • 17 %
PdF:ZE0113 Geografie obyvatelstva a sídel • 17 %
PdF:ZE0114 Geoinformatika pro geografy 2 • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 17 %
4. semestr
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 100 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 80 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 60 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 40 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 20 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 20 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty