Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 83 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 83 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 83 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 83 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 83 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 83 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 83 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 67 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 67 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 67 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 50 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:RJ1010 Praktická jazyková cvičení 3 • 33 %
PdF:RJ1030 Jazykový seminář 4 • 33 %
PdF:RJ1037 Povinná četba z klasické ruské literatury 1 • 33 %
PdF:RJ1042 Pravopisná cvičení 1 • 33 %
PdF:RJ1045 Ruské reálie a kultura 1 • 33 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 33 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 17 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 17 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 17 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 17 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 17 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 17 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:RJ1002 Lexikologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1012 Praktická jazyková cvičení 5 • 17 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1026 Dějiny Ruska 2 • 17 %
PdF:RJ1040 Praktická fonetika ruštiny 3 • 17 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 17 %
PdF:RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1 • 17 %
PdF:RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 17 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 17 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 17 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:VZPB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 17 %
PdF:VZPB22 Rodina v psychosociálním kontextu • 17 %
PdF:XAJP02 Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ • 17 %
PdF:XAJP03 Didaktika AJ • 17 %
PdF:XCJP02 Literární komunikace • 17 %
PdF:XFCP01 Praktikum k poznávání přírody • 17 %
PdF:XHVP02 Hlasová výchova • 17 %
PdF:XHVP03 Hra na klavír 1 • 17 %
PdF:XMAP01 Rozvoj předčíselných představ • 17 %
PdF:XPPP03 Předškolní pedagogika • 17 %
PdF:XPPP04 Průběžná pedagogická praxe • 17 %
PdF:XPSP02 Sociální psychologie • 17 %
PdF:XTVP13 Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě • 17 %
PdF:XTVP22 Základy atletiky a atletických her • 17 %
PdF:XVVP03 Výtvarná hra a tvořivost • 17 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 17 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 17 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 17 %
5. semestr
PdF:RJ1002 Lexikologie ruštiny 1 • 75 %
PdF:RJ1012 Praktická jazyková cvičení 5 • 75 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 75 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 75 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 75 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 75 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 75 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 50 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 25 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 25 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 25 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 25 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 25 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 25 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 25 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 25 %
PdF:RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 25 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 25 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Fit hodina • 25 %
2. ročník
6. semestr
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 100 %
PdF:RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6 • 100 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1049 Semestrální práce ze stylistiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3 • 100 %
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 43 %
PdF:RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2 • 43 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 29 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 29 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:RJ1002 Lexikologie ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 14 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 14 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 11:40

Všechny obory fakulty