Jak byly údaje získány.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC6001 Úvod do oborových didaktik • 100 %
PdF:FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU • 100 %
PdF:FC6003 Orientace v tržním hospodářství • 100 %
PdF:SPK801 Edukace žáků s narušenou komunikační schopností • 100 %
PdF:SPK808 Edukace žáků se sluchovým postižením • 100 %
PdF:SZ6050 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 100 %
PdF:SPK208 Metodologie 2 • 95 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 93 %
PdF:JVK042 Ruština pro pedagogy II • 27 %
2. semestr
PdF:FC6004 Didaktika odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6005 Personální management • 100 %
PdF:FC6006 Daňový systém ČR • 100 %
PdF:FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ • 100 %
PdF:SP6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 100 %
PdF:UO6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ • 62 %
PdF:UO6004 Reflexe praxe 2 • 44 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 29 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 21 %
PdF:DPP_ODBV Diplomová práce - Projekt • 18 %
PdF:DPP_SP Diplomová práce - Projekt • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC6007 Strategický marketing a management • 100 %
PdF:FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6009 Obchodní právo • 100 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 100 %
PdF:UO6006 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:FC8007 Klíčové kompetence v technických a odborných předmětech • 92 %
PdF:SP6006 Učitelská praxe 3 • 92 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 92 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 38 %
PdF:SP_DP Diplomová práce • 23 %
PdF:IV_DP Diplomová práce • 15 %
4. semestr
PdF:FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb • 100 %
PdF:FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ • 100 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 23 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 15 %
PdF:IV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 15 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty