Jak byly údaje získány.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FC6007 Strategický marketing a management • 100 %
PdF:FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6009 Obchodní právo • 100 %
PdF:SP6006 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:UO6006 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 86 %
PdF:UO6004 Reflexe praxe 2 • 81 %
PdF:FC8009 Digitální gramotnost • 71 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 52 %
PdF:SP_DP Diplomová práce • 38 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 29 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 24 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 19 %
PdF:DP_SP Diplomová práce • 14 %
PdF:SP6004 Reflexe praxe 2 • 14 %
4. semestr
PdF:FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb • 100 %
PdF:FC6104 Oborové kompendium • 35 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 30 %
PdF:DPD_SP Diplomová práce - Dokončení • 20 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 20 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty