Jak byly údaje získány.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC6001 Úvod do oborových didaktik • 100 %
PdF:FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU • 100 %
PdF:FC6003 Orientace v tržním hospodářství • 100 %
PdF:FC6601 Výživa a hygiena potravin • 100 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:FC6101 Chemické látky v praxi • 86 %
PdF:FC6300 Úvod do studia - Obchod a služby • 71 %
PdF:FC6500 Úvod do studia - Zdravotnické obory • 29 %
PdF:FC8001 Orientace na trhu práce • 14 %
2. semestr
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:FC6004 Didaktika odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6005 Personální management • 100 %
PdF:FC6006 Daňový systém ČR • 100 %
PdF:FC6602 Technologie potravin • 100 %
PdF:FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ • 100 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 100 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 100 %
PdF:UO6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:FC6301 Odívání a základy textilní výroby • 80 %
PdF:FC6501 Principy lékařské techniky • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC6007 Strategický marketing a management • 100 %
PdF:FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6009 Obchodní právo • 100 %
PdF:FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:UO6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 94 %
PdF:FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti • 94 %
PdF:UO6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 94 %
PdF:FC6304 Zbožíznalství • 81 %
PdF:FC6303 Podstata fungování provozoven služeb • 69 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 63 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 38 %
PdF:FC6502 Léčivé rostliny • 25 %
PdF:FC6503 Zdravotní prevence a epidemiologie • 25 %
PdF:FC8009 Digitální gramotnost • 19 %
4. semestr
PdF:FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb • 89 %
PdF:FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ • 89 %
PdF:FC6104 Oborové kompendium • 89 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 78 %
PdF:FC6305 Spotřební a kosmetická chemie • 61 %
PdF:FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací • 44 %
PdF:FC6504 Pečovatelské služby • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 11 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty