Jak byly údaje získány.

Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SPP219 Specializace: Edukace žáků s problémy/poruchami chování 1 • 75 %
PdF:SP6002 Učitelská praxe 2 • 75 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 50 %
PdF:PD_DPP Diplomová práce - Projekt • 25 %
PdF:SPP212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany • 25 %
PdF:SPP214 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 1 • 25 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 25 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 25 %
PdF:VV8MP_A2 Atelier 2 • 25 %
PdF:VV8MP_EST1 Estetika 1 • 25 %
PdF:VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2 • 25 %
3. semestr
PdF:SPP204 Inkluzivní didaktika • 80 %
PdF:SP6003 Učitelská praxe 3 • 80 %
PdF:SPP218 Specializace: Edukace žáků s poruchami chování a adiktologie 2 • 60 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 40 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 40 %
PdF:VV6003 Učitelská praxe 3 • 40 %
PdF:DPP_VV Diplomová práce - Projekt • 20 %
PdF:IVP001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi • 20 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 20 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 20 %
PdF:PD_DP Diplomová práce • 20 %
PdF:SPP211 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami • 20 %
PdF:SPP215 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 2 • 20 %
PdF:SPP601 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 • 20 %
PdF:SP6002 Učitelská praxe 2 • 20 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 20 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 20 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 20 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 20 %
FSpS:N4114 Teorie a didaktika lyžování • 20 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 20 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 20 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SPP211 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami • 100 %
PdF:SPP601 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 • 100 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 25 %
PdF:SPK004 Special Education in International Perspectives • 25 %
PdF:SPP017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 25 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 25 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:PD_DPD Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:SPK017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 13 %
PdF:SPP026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob • 13 %
PdF:SPP224 Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením 1 • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 13 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 13 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 13 %
PdF:VV_SART2 Socio-art 2 • 13 %
PdF:VV6002 Učitelská praxe 2 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty