Jak byly údaje získány.

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PdF:ZE0117 Tematická kartografie • 81 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 75 %
PdF:ZE0116 Geografie výrobní sféry • 75 %
PdF:ZE0119 Terénní cvičení z fyzické geografie • 75 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 69 %
PdF:ZE0118 Terénní cvičení ze sociální geografie • 69 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 63 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 63 %
PdF:ZE0108 Atmosféra a hydrosféra Země • 50 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
PdF:ZE0109 Terénní cvičení z kartografie • 13 %
PdF:ZE0110 Svět pohledem geografa • 13 %
4. semestr
PdF:ZE0119 Terénní cvičení z fyzické geografie • 100 %
PdF:ZE0116 Geografie výrobní sféry • 98 %
PdF:ZE0117 Tematická kartografie • 96 %
PdF:ZE0118 Terénní cvičení ze sociální geografie • 93 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 84 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 84 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 82 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 60 %
PdF:ZE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 29 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 27 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 18 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 11 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 11 %
PdF:ZE0115 Konzultace k bakalářské práci 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:ZE0123 Zahraniční terénní praxe - Evropa • 85 %
PdF:ZE0121 Geografie nevýrobní sféry • 84 %
PdF:ZE0122 Didaktika geografie pro bakalářské studium • 84 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 74 %
PdF:ZE0112 Půda a biota Země • 51 %
PdF:ZE_BP Bakalářská práce • 26 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 25 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 23 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 21 %
PdF:ZE0103 Reliéf a stavba Země • 16 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 11 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 36 %
PdF:ZE_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 31 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 20 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 20 %
PdF:ZE0124 Konzultace k bakalářské práci 3 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 11:36

Všechny obory fakulty