Jak byly údaje získány.

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 85 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 85 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 75 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 75 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 70 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 65 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 65 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 60 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 30 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 30 %
4. semestr
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 75 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 75 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 70 %
PdF:FC3816 Prostorová představivost v chemii • 60 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 55 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 45 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 45 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 40 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 15 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 15 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 15 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 15 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 96 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 88 %
PdF:FC3015 Biochemie • 88 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 75 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 71 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 63 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 42 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 29 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 29 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 25 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 13 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 13 %
6. semestr
PdF:FC0002 Environmentální témata • 95 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 95 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 91 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 55 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 41 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 23 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 14 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty