Jak byly údaje získány.

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 98 %
PdF:OVP004 Základy státovědy • 98 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 98 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 96 %
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 96 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 68 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 66 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 64 %
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 13 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 11 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 11 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 11 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 11 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 96 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 96 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 95 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 90 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 90 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 64 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 64 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 63 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 27 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 99 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 96 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 96 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 91 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 86 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 66 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 66 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 63 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 23 %
PdF:OVP030 Sociogeografické aspekty současného světa • 19 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
4. semestr
PdF:OVP019 Úvod do kulturologie • 100 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 97 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 95 %
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 94 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 89 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 65 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 65 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 60 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 53 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 29 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 26 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 23 %
PdF:OVP031 Aktuální politické problémy • 21 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty