Jak byly údaje získány.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:BPP_RV Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:IVP009 Integrating Art Music and Drama into the Curriculum • 50 %
PdF:PS_0006 Práce s emocemi • 50 %
2. semestr
PdF:VZPB22 Rodina v psychosociálním kontextu • 94 %
PdF:VZPB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 76 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 64 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 52 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 52 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 18 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 18 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 18 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 15 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 15 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 15 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 15 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 12 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 12 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:VZPB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity • 97 %
PdF:VZPB32 Krize v životě člověka • 93 %
PdF:VZPB33 Reprodukční zdraví • 93 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 66 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 55 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 52 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 52 %
PdF:VZPVP1 Podpora zdraví v osobním životě • 41 %
4. semestr
PdF:VZPB42 Psychohygiena a psychologie zdraví • 95 %
PdF:VZPB41 Ekologie ve výchově ke zdraví • 93 %
PdF:VZPB43 Výživa člověka • 89 %
PdF:TZ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 61 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 57 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 55 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 52 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 34 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 18 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 16 %
PdF:VZPB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 16 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:VZPB52 Genetika a zdraví • 100 %
PdF:VZPB54 Základy psychopatologie • 100 %
PdF:VZPB55 Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví • 100 %
PdF:VZPB51 Zdraví člověka - aktuální témata • 97 %
PdF:VZPB53 Návykové chování a závislost • 97 %
PdF:TZ_BP Bakalářská práce • 69 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 51 %
6. semestr
PdF:VZPB61 Ochrana člověka za mimořádných událostí • 100 %
PdF:VZPB62 Programy podpory zdraví ve školním prostředí • 100 %
PdF:VZPB63 Člověk a prostředí • 100 %
PdF:TZ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 79 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 14 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 14 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty